Aktuality

51f165d33c9d80401600007b_budik.png
28.11.2016
Administrátor

Informace o shromáždění oprávněných osob

  • dne 24.11. 2016 byli rodiče informováni o konání voleb do školské rady dne 12.1. 2017
  • volby se budou konat ve sborovně Základní školy Prachatice, Zlatá stezka 240 – formou tajného hlasování hlasovacími lístky, které voliči obdrží před volební místností dne 12.1. 2017 od 13.00 do 18.00hodin
  • účastníci shromáždění byli vyzváni k podání návrhů na členy školské rady do 2.12. 2016 – písemnou formou na vedení školy
  • listina kandidátů bude zveřejněna 16.12. 2016 na veřejném místě v prostorách školy

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
25.11.2016
Administrátor

V pondělí 14. listopadu absolvovali žáci šestého až osmého ročníku přednášku o významnám prachatickém rodákovi Janu Nepomuku Neumannovi, který byl v roce 1977 prohlášen papežem Pavlem VI. za svatého. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png

Prohlížet si poprvé v životě knihu, kterou si umím úplně celou přečíst, bývá vždy důležitým okamžikem v životě prvňáčka. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
24.11.2016
Administrátor

Dne 18. 11 2016 se konal na naší škole Den otevřených dveří jako součást oslav 50. výročí otevření pavilonové části školy. Návštěvníci si mohli se žáky vyzkoušet zábavné vyučování. V učebně přírodopisu vytvářeli preparáty a pozorovali je pod mikroskopem. Na interaktivní tabuli formou kvízů poznávali nejrůznější živočichy. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
18.11.2016
Administrátor

Dne 14.11. 2016 proběhlo v Národním domě v Prachaticích vyhlášení talentu okresu Prachatice 2016. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
10.11.2016
Administrátor

V pátek 4. listopadu 2016 se konala jedna z největších akcí konané k 50. výročí školy od otevření pavilónové části, a to společenský večer v Národním domě, který byl moderován panem Kamilem Štěpánem. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
10.11.2016
Administrátor

Tento rok se opět konal branný den pro žáky šestých tříd, který organizovali lidé ze záchranného systému. Žáci 6. C byli rozděleni do dvou skupin. Děti stříleli vzduchovkou, házeli granátem na cíl, řešili otázky pomoci při úrazu a situace spojené s pravidly silničního provozu. Jedna skupina ve složení: Jan Pasák, Jiří Šíma, Petr Zenkl, Petr Žít, Antonín Dubský, Amélie Bajčíková, Lucie Mikešová a Adéla Karabášová se umístila na krásném 4. místě ze 17 skupin. Druhá se umístila v druhé desítce. Všem velmi gratulujeme. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
10.11.2016
Administrátor

Žáci 5. a 7. tříd ze ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 se zúčastnili akce Charitativní vánoční jarmark nadačního fondu Šance onkoláčkům. Jejich úkolem bylo vyrobit nějaké výrobky, které se budou prodávat na jarmarku a výtěžek této akce bude předán onkologicky nemocným dětem. Charitativní vánoční jarmark nadačního fondu Šance onkoláčkům proběhne v KD v Příbrami dne 26. 11. 2016.
… číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
2.11.2016
Administrátor

První akcí žákovské rady naší školy ve školním roce 2016/2017 byl v úterý 25. 10.2016 již klasický Halloween.

Členové žákovského parlamentu si připravili pro své mladší spolužáky diskotéku, soutěže a hry.  V úvodu si připomněli tradici amerického svátku, ale i Památku zesnulých, tradiční u nás. Poté vyhlásili soutěž o nejoriginálnějšího tanečníka a ocenili nejlepší masku. A bylo opravdu těžké, vybrat 3 nejzdařilejší kostýmy. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
26.10.2016
Administrátor

Dne 25. 10. proběhl na ZŠ Zlatá stezka 240, sraz strašidel – Halloween. Celou akci naplánovali žáci 6. C pro 1. stupeň. Jako v pevnosti Boyard, tak i u nás žáci plnili úkoly a za ně dostávali klíče. Museli získat 4 a pak hledali kód k zámku. Pokud si kód zapamatovali správně, pak se jim otevřely dveře k pokladu. K pokladu mohli pouze tři děti, které si ho mohli vzít, ale jen po částech a měli na to časový limit. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png