Aktuality

51f165d33c9d80401600007b_budik.png
19.9.2016
Administrátor

Žáci 3.A – budoucí záchranáři a pomocníci v integrovaném systému 1.pomoci. Děkujeme organizátorům za úžasné dopoledne! … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
14.9.2016
Administrátor

V letošním školním roce byl opět zahájen provoz kolárny pro žáky 5. ročníků a druhého stupně. Žáci, kteří chtějí této možnosti využívat, musí dodržovat provozní řád, který je umístěn na dveřích kolárny.

51f167354aa9d32911000043_line.png

Žáci prvního stupně, kteří skládali zkoušky Cambridge Exams, se sešli 13. 9. 2016 na předávání certifikátů s výsledky zkoušek. Toto mezinárodní osvědčení ukazuje, jaké úrovně dosáhli v jednotlivých kategoriích – čtení a psaní, poslech a mluvení. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
13.9.2016
Administrátor

Slunečný den, příprava převleků a nervozita. Tyto skutečnosti provázely vystoupení osmi děvčat ze 4. B na Podzimních slavnostech v Prachaticích. V komponovaném pořadu „Loučení s létem“ se děvčata přesunula pomocí tanečku a básniček o létu do pochmurného září. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
5.9.2016
Administrátor

Nový školní rok jsme zahájili opět sportem. Tradičního  Běhu ke zdraví se 2.září 2016 dopoledne zúčastnilo 625 dětí a žáků z mateřských a základních škol v Prachaticích. Poděkování za pomoc a spolupráci při uskutečnění celého sportovního dne patří všem pracovníkům  Domu dětí a mládeže Prachatice, současným i bývalým kolegům a žákům  IX. A a VII. B ZŠ Zlatá stezka.

… číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png

Přihlášku naleznete zde: prihlaska_nabozenstvi.pdf

51f167354aa9d32911000043_line.png

1. září přivítala naše škola opět po roce nové prvňáčky. V obou prvních třídách zasedly děti plné očekávání, doprovázené rodiči, prarodiči, sourozenci… V 1. A přivítala nové žáčky paní učitelka Jana Mühlsteinová a třídní maskot Kuřátko Čenda a v 1. B paní učitelka Kamila Strejčková a Večerníček. V obou třídách panovala veselá atmosféra, děti si odnesly dárečky od sponzorů a osobně je přišel pozdravit a do školy přivítat i starosta našeho města Ing. Martin Malý za doprovodu paní ředitelky Mgr. Lenky Králové. Od pana starosty dostaly děti také drobné dárečky a do třídy dřevěné Člověče, nezlob se. Teď už se těšíme na všechna společná dobrodružství a vše nové, co se během první třídy naučíme. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png

V odpovědi na nerudovskou otázku “Kam s ním?” mají žáci naší školy v oblasti různých recyklovatelných odpadů naštěstí už mnoho let jasno. Ani uplynulý rok 2015/16 nezůstal výjimkou. Vytříděný starý papír i hliníkové folie stejně jako kusový hliník několikrát do roka naplnily bývalou šatnu až po strop, takže odvoz do Sběrných surovin se uskutečnil celkem třikrát. Nejlepší sběrači za jednotlivé třídy byli na konci června odměněni a zároveň nejen oni motivováni pro další školní rok. Jejich jmenovitý přehled uvádíme na konci článku. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
3.9.2016
Administrátor

Dne 2. 9. se žáci šesté třídy zúčastnili adaptačního kurzu. Kurz pořádala společnost DO SVĚTA z.s. Strakonice. Žáci se pohybovali ve vile DDM a na její zahradě. Hráli různé logické hry, hry na zamyšlení, ale také sportovní hry. Dětem se den velmi líbil a také pochopili, že společně jde všechno líp. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
2.9.2016
Administrátor

Informace o zdražení obědů pro 3. kategorii žáků naleznete zde: zdrazeni_obedu_zaci.pdf

51f167354aa9d32911000043_line.png