Aktuality

51f165d33c9d80401600007b_budik.png
30.12.2020
Administrátor

 • Od 11.1. do 22.1. 2021 se prodlužuje nastavený stav a platí stejné podmínky jako od 4.1. 2021 – viz níže.
 • Od 4.1. do 10.1. 2021 je ve škole povolena osobní přítomnost žákům a 2. ročníků.
 • Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.
 • Prezenční výuka bude probíhat v neměnných skupinách.
 • Ranní místo shromaždiště:
  • 7.40 hod 1. A před vchodem do šaten
  • 7.40 hod 1. B před hlavním vchodem u schodů
  • 7.50 hod 2. A před vchodem do školní jídelny
  • 7.50 hod 2. B na rohu budovy Sovy
 • Ukončení výuky: Po, St, Pá – 1. třídy v 11.40 hod, 2. třídy ve 12.00 hod
  Út a Čt – dle rozvrhu
 • Všichni žáci a zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Doporučujeme mít min 2 roušky na den.

… číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png

Službu poskytuje ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice v rozmezí od 06:00 do 16:00 hodin.

Dítě přihlašujte e-mailem na adresu zs@zlatastezka.cz nejdéle 24 hodin předem od zamýšleného nástupu. Do e-mailu uveďte jméno a příjmení dítěte, věk, telefon a jméno zákonného zástupce, datum a čas nástupu dítěte. Sdělte také eventuální potravinové alergie a případná další zdravotní omezení. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
20.12.2020
Administrátor

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
18.12.2020
Administrátor

Předvánoční a vánoční čas je doba pohádek, bájí a pověstí. To, co jsou pohádky a báje jsme se již dozvěděly dříve. Ale dnes 16. prosince jsme si rozšířily vědomosti o pověstech, zejména o Prachaticích a jeho okolí. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
17.12.2020
Administrátor

Souhlas s uzavřením školní družiny: uzavreni-sd-2020-vanoce.pdf

51f167354aa9d32911000043_line.png

 • Dne 18.12. 2020 budou ve škole přítomni žáci těchto tříd – celý I. stupeň, 9. třídy a 6.B, 7.B, 8.B. Převážně poslední hodiny budou věnovány vánočním besídkám. Oběd budou mít tyto třídy v pátek přihlášený.
 • Žáci 6.A, 7.A a 8.A půjdou naposledy ve čtvrtek 17.12.2020 a v pátek zůstanou doma na distanční výuce. Vánoční besídka proběhne v těchto třídách ve čtvrtek 17.12. 2020 dle rozvrhu. Oběd budou mít tito žáci na pátek odhlášený. V případě zájmu si ho mohou nahlásit a odnést v jídlonosiči viz informace níže.
 • Na 21.12. a 22.12. 2020 vyhlásilo MŠMT dny boje proti covidu. V tyto dny nebude realizována distanční výuka. Na tyto dny nepřipadá dotovaný oběd pro žáky.
 • Výuka v novém roce začne od 4. 1.2021. Režim bude upřesněn během vánočních prázdnin dle informací z MŠMT.

Školní jídelna

 • Ve školní jídelně bude povinnost mít roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
 • Při distanční výuce mají žáci nárok na dotovaný oběd.
 • Žáci budou mít obědy odhlášeny. Případní zájemci si musí oběd přihlásit a vyzvednou si ho v čase od 12.00 – 13.00 hod u zadního vchodu do školní kuchyně (vstup od hřiště), kde zazvoní na zvonek ve stanoveném čase, v roušce, s čipem a jídlonosičem. Přihlášení oběda je možné daný den nejpozději do 7.30 hodin.

Příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví všem přeje

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
15.12.2020
Administrátor

Žáci 6. B, 6. A a 5. B dostali netradiční adventní kalendář. Každý den ve škole nebo doma si rozkliknou číslo, objeví se jim stránka, na které se dočtou informace o současných, ale i zapomenutých vánočních tradicích. Na stránce je také nějaký úkol, který musí splnit buď sami, nebo s rodiči. Například: vyluštit rébusy, poslechnout si koledy, podívat se na vánoční pohádku nebo si zahrát pexeso, milionáře apod. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png

Letošní rok, který přinesl tolik neobvyklých a nečekaných událostí, se v prosinci nevyhnul ani dodržování různých adventních tradic ve školách.

K jedné z nejoblíbenějších patří Mikuláš.

Že se čertovská družina, která spolu s andělem k Mikuláši patří, bude muset obejít bez návštěvy více tříd či tradičního předčítání z černé knihy hříchů a zlaté knihy dobrých skutků, bylo jasné už dávno. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png

 • Od 30.11.2020 je povolena osobní přítomnost žákům 1. stupně a žákům 9. tříd pro prezenční výuku, která je pro ně povinná
 • Žákům 6. – 8. ročníku bude povolena osobní přítomnost v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu.
 • rotační výuka bude nastavena takto:
  • 1.týden (lichý týden): 6.A, 7.A, 8.A
  • 2. týden (sudý týden): 6.B, 7.B, 8.B
  • třídy 6., 7. a 8., které v daném týdnu nebudou mít prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.

  … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
25.11.2020
Administrátor

51f167354aa9d32911000043_line.png