Aktuality

51f165d33c9d80401600007b_budik.png
28.7.2020
Administrátor

Ve čtvrtek 25. 6. 2020 proběhlo slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky. Na úvod pronesla svůj proslov ředitelka školy Lenka Králová, ale pak už se o celý program postarali žáci 9. C. Slavnostním odpolednem přítomné provázeli Lucie Machová a Jan Pasák. Žáci zhodnotili své devítileté působení na této škole a zavzpomínali na své zážitky. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
28.7.2020
Administrátor

Ve středu 22. 7. 2020 se uskutečnila akce prázdninového pasu „Za živou a neživou přírodou“ pořádaná ve spolupráci Městských lesů, pana Tomsy a ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240.

Přesně v 10:00 se sešli zájemci u Fefrovských rybníčků, aby si prošli obůrku a dozvěděli se něco o rýžování zlata na Prachaticku. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png

Rozhodnutí o přijetí do školní družiny naleznete zde: prijeti-do-sd-1-cast.pdf

2. dodatek – rozhodnutí o přijetí do školní družiny: šd – přijetí 2.část.pdf

3. dodatek – rozhodnutí o přijetí do školní družiny: šd – přijetí 3. část.pdf

4. dodatek – rozhodnutí o přijetí do školní družiny: šd – přijetí 4. část.pdf

5. dodatek – rozhodnutí o přijetí do školní družiny: šd – přijetí 5. část.pdf

51f167354aa9d32911000043_line.png

Každý rok děti, rodiče i další příbuzní a známí pilně sbírali, třídili a shromažďovali starý papír, hliník i baterie, a průběžně je pak každou středu nosili do vyhrazených školních prostor.

Odtud pak nasbírané balíky či pytle putovaly do sběren k dalšímu zpracování. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png

Název projektu:          Modernizace přírodovědné učebny na Zlaté stezce

Registrační číslo:      CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003831

Projekt je spolufinancován Evorpskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

Předkládaný projekt povede k pořízení nového vybavení a modernizaci odborné učebny přírodních věd na Základní škole Prachatice, Zlatá stezka 240. Hlavním motivem je zlepšit podmínky pro vzdělávání a zkvalitnit výuku přírodopisu aj. předmětů na základní škole s ohledem na nově pořizované moderní vybavení a technologie, které umožní žákům získat lepší dovednosti a znalosti pro uplatnění na trhu práce či v navazujícím studiu a učitelům moderní didaktické prostředky.

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

 

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
29.6.2020
Administrátor

Informace o uzavření školní družiny v době hlavních prázdnin naleznete zde: souhlas-skolni-druzina-prazdniny-2020.pdf

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
24.6.2020
Administrátor

Vážení rodiče, zaměstnanci školy a milí žáci,

na začátku 2. pololetí školního roku 2019/2020 by nikoho z nás nenapadlo, že epidemie koronaviru naší školu uzavře a následně po několik týdnů nám dovolí jen omezený provoz a to za přísnějších hygienických podmínek, než jsme byli zvyklí.

Chtěla bych Vám všem moc poděkovat za píli a nasazení, se kterým jste všichni přistupovali jak k distančnímu vzdělávání, tak k zajištění provozu školy.

Díky Vám všem jsme tuto změnu ve svých životech zvládli a překonali.

Přeji Vám klidnou dovolenou a žákům skvělé prázdniny plné pohody, sluníčka a zdraví.

V září ve školních lavicích na viděnou.

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
22.6.2020
Administrátor

Všichni žáci se budou moci účastnit předání vysvědčení dne 26.6.2020 od 8 hodin.

Prvně příchozí žáci musí tento den předložit „Čestné prohlášení“.

Do školy nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění. Zákonní zástupci těchto žáků si budou moci přijít pro vysvědčení svých dětí dne 29.6. 2020 od 8 do 11 hod, případně na základě tel. domluvy – 388 317 901.

Hygienická opatření stále platí – roušky, dezinfekce

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
22.6.2020
Administrátor

Zájemci o ŠD z budoucích 2. a 3. tříd mohou zaslat přihlášku poštou, nebo osobně donést do schránky školy v termínu od 22.června do 3.července. Další termín příjmů žádostí bude od 24. srpna. Následně budou osloveni žáci 4. a 5. tříd.

Žádost do školní družiny na školní rok 2020/2021 naleznete zde: skolni-druzina-zadost.pdf

51f167354aa9d32911000043_line.png

Pozvánku na schůzku rodičů budoucích prvňáčků naleznete zde: pozvanka_schuzka.pdf

51f167354aa9d32911000043_line.png