Aktuality

 • Od 18.11.2020 je povolena osobní přítomnost žákům a 2. ročníků, pro tyto žáky se obnovuje prezenční výuka.
 • Prezenční výuka bude probíhat v neměnných skupinách.
 • Ranní místo shromaždiště:
  • 7.40 hod – 1. A   před vchodem do šaten
  • 7.40 hod – 1. B   před hlavním vchodem u schodů
  • 7.50 hod – 2. A   před vchodem do školní jídelny
  • 7.50 hod – 2. B   na rohu budovy Sovy
 • Ukončení výuky:
  • Po, St, Pá – 1. třídy v 11.40 hod, 2. třídy ve 12.00 hod
  • Út a Čt – dle rozvrhu
 • Všichni žáci a zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Doporučujeme mít min 2 roušky na den.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.
 • Prostory školy budou pravidelně větrány.
 • Třída může realizovat vzdělávání i ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
 • Školní družina bude vždy pro každou třídu samostatně.
  • 1.A – I. oddělení – pí Stuchelová
  • 1.B – II. oddělení – pí Jarošová
  • 2.A – ve své třídě 2.A – pí Tůmová
  • 2.B – III. oddělení (u divadelního sálu) – pí Šimková
 • Ranní družina – žáci budou čekat ve svých třídách na začátek vyučování pod dohledem pedagoga na chodbě – žáci z 2.B budou mít ranní družinu ve třídě 5.A – I. pavilon, v patře, první učebna.
 • Vstup do ranní družiny bude přes I. oddělení školní družiny –  pí Stuchelové – pavilon I.

… číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png

ZŠ Zlatá stezka dokončila na konci října projekt „Modernizace přírodovědné učebny na Zlaté stezce“, s registračním číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003831. Na tuto akci získala škola dotaci z IROPu z výzvy č. 47 – Infrastruktura základních škol ve výši přes 1,8 milionu korun, z čehož 1,7 mil korun byla dotace z EU a ze státního rozpočtu byla poskytnuta částka přes 100 tis korun. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
31.10.2020
Administrátor

Základní škola je včetně školní družiny i od 2.11. 2020 uzavřena!  

Distanční vzdělávání:

 • Nadále bude probíhat distanční výuka, která je pro žáky povinná, tudíž se na ní vztahuje i povinnost omlouvání, pokud se žák při on–line vzdělávání nepřipojí.
 • Vedle on-line vzdělávání bude probíhat i off-line vzdělávání.
 • Distanční výuka poběží přes „GOOGLE WORKSPACE“.
 • Přehled on-line hodin naleznou žáci na Škole On-line.
 • Distanční výuka bude zaměřena hlavně na ČJ, M, cizí jazyky a dále na oblasti Člověk a jeho svět (prvouka, přírodověda a vlastivěda), Člověk a příroda (Fy, Př, Ze, Ch)  a Člověka a společnost (Dě).
 • V rámci distanční výuky bude poskytována žákům s podpůrnými opatřeními pedagogická intervence a podpora ze strany asistenta pedagoga.

… číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png

Kreativita, tvůrčí nápady a invence. Také šikovné ruce a prostorové vidění.

Pojmy, které by měly být základem každé výtvarné a pracovní výchovy.

Děti ze III. A se ve čtvrtek 1. října rozhodly tyto předměty a nápady, jak je rozvíjet, podpořit návštěvou místa pro tento účel ideálního – umělecké galerie. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
13.10.2020
Administrátor

Základní škola je včetně školní družiny od 14.10. do 1.11. 2020 uzavřena!

Distanční vzdělávání:

 • Distanční výuka je pro žáky povinná, tudíž se na ní vztahuje i povinnost omlouvání, pokud se žák při on-line vzdělávání nepřipojí.
 • Vedle on-line vzdělávání bude probíhat i off-line vzdělávání.
 • Základní informace budou předávány přes „Školu On-line“.
 • Distanční výuka poběží přes „GOOGLE WORKSPACE“. Žáci I. stupně obdrží přístup přes ŽK nebo přes „Školu On-line“.
 • On-line výuka pro I. stupeň bude max. 1 vyučovací hodinu denně a pro II. stupeň max. 3 vyučovací hodiny denně, v rozmezí od 1. do 5. vyučovací hodiny, a to dle kalendáře v GOOGLE WORKSPACE.
 • Distanční výuka bude zaměřena hlavně na ČJ, M, cizí jazyky a dále na oblasti Člověk a jeho svět (prvouka, přírodověda a vlastivěda), Člověk a příroda (Fy, Př, Ze, Ch) a Člověka a společnost (Dě).
 • V rámci distanční výuky bude poskytována žákům s podpůrnými opatřeními pedagogická intervence a podpora ze strany asistenta pedagoga.
 • Na základě průzkumu ze začátku září, bude uvedeným žákům dle rozpisu, který má k dispozici škola, poskytnuto ICT vybavení, popř. speciální pomůcky dle podpůrných opatření, a to po dobu distanční výuky na základě smlouvy o výpůjčce.
 • Žáci z  stupně si mohou se svým zákonným zástupcem přijít pro toto vybavení dne 15.10. nebo 16.10. 2020 v čase od 9.00 – 15.00 hodin.

… číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
13.10.2020
Administrátor

Ošetřovné pro rodiče při uzavření škol od 14. října 2020

Škola uzavření školy na žádný tiskopis nepotvrzuje. Vše potřebné ohledně čerpání OČR si zařizuje každý sám u svého zaměstnavatele a případně na stránkách Okresní správy sociální zabezpečení, kde bude během následujících dní zveřejněn formulář týkající se této dávky.

Mgr. Lenka Králová

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
8.10.2020
Administrátor

V rámci Týdnu knihoven přijali žáci 8. B pozvání Městské knihovny na besedu se spisovatelem Jiřím Walkerem Procházkou. Spisovatel píšící sci-fi, fantasy literaturu, horory, detektivky a komiksy přiblížil žákům tyto literární žánry, představil jim své vydané knihy pro dospělé i pro děti a také knihy, které se staly předlohou pro film. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
6.10.2020
Administrátor

Dokument o přijetí do školní družiny naleznete zde: prijeti_sd_102020.pdf

51f167354aa9d32911000043_line.png

Žákyně naší školy, Anežka Vaňková z 5.B, se zúčastnila výtvarné soutěže, která probíhala v rámci festivalu NATUR VISION ve Vimperku. Tématem soutěže byl „Život v divočině“. Anežka do soutěže poslala své obrázky – rysa a tetřeva. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
30.9.2020
Administrátor

Při akci „Učíme se venku“ jsme se tentokrát s žáky 8. B zaměřili na historii Prachatic. Ve čtvrtek 24. 9. 2020 jsme si nejprve podle prezentace připomněli založení města a jeho vývoj od středověku až po současnost. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png