Aktuality

51f165d33c9d80401600007b_budik.png
15.6.2020
Administrátor

Informace o vyhlášení volných dnů naleznete zde: volne-dny-cerven-2020.pdf

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
11.6.2020
Administrátor

Posledními, kteří se po dlouhé nucené pauze mohli vrátit do školy, byli žáci 2. stupně. V průběhu celého pracovního týdne se 88 žáků mohlo setkávat na třídnických a konzultačních hodinách podle předem stanoveného harmonogramu. Na konzultacích žáci se svými vyučujícími navázali na distanční výuku a probrali nejasnosti, na které během výuky na dálku narazili. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png

Dne 1.4.2020 začaly práce na další etapě zahrady v přírodním stylu na pozemku ZŠ Zlatá stezka 240. Bude zde vybudováno jezírko s lávkou, komunitní ohniště, budou pořízeny infopanely a totemy, vysázena zeleň včetně vrbového teepee a kolem jezírka vzniknou zpevněné pochozí plochy. Dotace z MŽP je ve výši  365 tis a zbývající část ve výši 297 tis. půjde z rozpočtu školy. Práce by měly skončit během letních prázdnin. Žáci s učiteli se mohou od září těšit na upravený prostor před venkovní učebnou. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png

Ředitelka školy může zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině a musí být jinak dodržena neměnnost složení skupiny.

Nadále zůstává povinnost – při prvním vstupu do školy předloží žák podepsané „Čestné prohlášení“.

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
2.6.2020
Administrátor

Sběr starého papíru a hliníku bude ukončen v pátek, dne 12. 6., kdy od 9 – 10 hodin lze předat na obvyklém místě (okno ve sběrové místnosti) větší množství obou surovin oknem paní vychovatelce.

Prosíme o respektování všech hygienických a bezpečnostních pravidel – zákaz vstupu rodičů do budovy školy, roušky, atd… … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png

Provoz školy

Od 8.6. 2020 bude umožněna žákům II. stupně přítomnost v základní škole, a to 1x týdne pro každý ročník. Začátek a konec je stanoven níže.

Při prvním vstupu do školy předloží žák příslušnému pedagogovi „Čestné prohlášení“.  Pokud žák tento dokument, podepsaný zákonným zástupcem, neodevzdá, nebude mu osobní účast ve škole umožněna. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png

11 žáků 9. C se již třetí týden připravuje na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Výuka obou těchto předmětů probíhá dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Žáci se během výuky připravují na červnové přijímací zkoušky. Výběr témat, která potřebují procvičit, byl ponechán na žácích. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
26.5.2020
Administrátor

Dne 25.5. 2020 nám do školy nastoupilo 97 žáků I. stupně. Všichni jsme se na žáky již těšili. V rámci dopolední části jsme je rozdělili do 8 skupin. Někteří mají své třídní učitelky, jiní pedagogy z I. stupně nebo pana učitele ze stupně druhého. Na odpolední část se nám přihlásilo 18 dětí, pro které jsme otevřeli 3 oddělení. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png

Provoz školy

Od 25.5.2020 bude škola zajišťovat vzdělávání pro žáky I. stupně, pravidelně každý pracovní den. Začátek je stanoven dle rozpisu viz níže. Konec aktivit je stanoven do 16 hodin.

Dne 25.5.2020 odevzdá žák příslušnému pedagogovi „Čestné prohlášení“. Pokud žák tento dokument, podepsaný zákonným zástupcem, v den nástupu neodevzdá, nebude mu osobní účast ve škole umožněna.

… číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png

Vážení rodiče,

při hodnocení žáků v II. pololetí  školního roku 2019/2020 budeme postupovat dle Vyhlášky č. 211/2020 Sb., kterou naleznete zde. 

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za II. pol. školního roku 2019/2020 naleznete zde.

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

51f167354aa9d32911000043_line.png