Úplata školní družiny

Informace o úplatách za školní družinu najdete zde: uplata_2018.pdf

 

Platba za školní družinu za období leden – červen 2019 – 840 Kč. Platba přes školní pokladnu.