Platba přes účet

Vážení rodiče, připravili jsme pro vás informace, týkající se úhrady stravování vašich dětí.

Bezhotovostní převod

1) Peněžní ústavy

  1. inkaso
  2. trvalý příkaz

Inkaso: zažádejte si ve svém peněžním ústavu o souhlas k inkasu ve prospěch čísla účtu 159217957/0600

Trvalý příkaz: zažádejte si ve svém peněžním ústavu o platbu trvalým příkazem ve prospěch čísla účtu – 159217957/0600, variabilní symbol – 9

Výše požadované zálohy:
žáci 7 -10let 462 Kč
žáci 11-14 let 528 Kč
žáci nad 15 let 616 Kč

První platbu je nutné zřídit nejpozději k 20. 8. 2018 a poslední zálohu k 20. 5. 2019. Nezapomeňte nahlásit číslo účtu do kanceláře ŠJ. Při zřizování trvalého příkazu požádejte o přerušení platby na červen a červenec. Vznikající přeplatky vracíme na účet pouze 1x ročně. (červenec)

Berte prosím na vědomí, že při platbě účtem jsou obědy přihlášeny automaticky již od prvního varného dne v měsíci!

Obědy můžete odhlašovat nejpozději do 7.30 hodin téhož dne.

Odhlašování proveďte:

  • telefonicky 388 311 438
  • prostřednictvím internetu
  • prostřednictvím boxu ve školní jídelně.
  • e-mail: jidelna@zlatastezka.cz

Výdej obědů se provádí čipem.

Cena čipu je 116,- Kč. Záloha je vratná – pokud čip nebude mechanicky poškozený. Po ukončení docházky je nutné vrátit čip za zpětnou úhradu nejpozději do 2 měsíců.

Pro novou registraci strávníků:

V kanceláři ŠJ vám bude přiděleno přístupové heslo na volbu stravy přes internet, vyplníte přihlašovací údaje svého dítěte, bude vám přiděleno přístupové heslo na volbu stravy přes internet a po zaplacení částky 116,- Kč dostanete čip na odběr stravy dítěte. Můžete zařídit přihlášení svého dítěte již nyní.

Výdej oběda do jídlonosiče pro nemocné dítě v první den neplánované nepřítomnosti je v časovém limitu od 11.00 – 11.30 hodin.

Prosíme o dodržování výdejní doby.

Veškeré změny, týkající se stravování je nutné nahlásit okamžitě do kanceláře ŠJ – např. ukončení docházky na stravování, stěhování, přechod na jinou školu, změna peněžního ústavu apod.

Telefon: 388 311 438