Platba přes účet

Vážení rodiče, připravili jsme pro vás informace, týkající se úhrady stravování vašich dětí.

Bezhotovostní převod

1) Inkaso

  • Zadejte ve svém peněžním ústavu souhlas k inkasu ve prospěch čísla účtu 159217957/0600.
  • Termín transakce k 22. dni v měsíci.
  • Školní jídelna sama inkasuje zálohy stravného.
  • Strávník má přihlášenou stravu na všechny dny v následujícím měsíci. V případě odhlášené stravy bude snížena záloha na stravné pro příští měsíc

2) Trvalý příkaz

  • Zadejte ve svém peněžním ústavu nastavení platby trvalým příkazem ve prospěch čísla účtu 159217957/0600.
  • Termín transakce k 24. dni v měsíci.
Informativní výše záloh:
děti 1. kategorie 6-10 let 462 Kč
děti 2. kategorie 11-14 let 528 Kč
děti 3. kategorie 15 let a výše 616 Kč

První zálohu trvalým příkazem je nutné nastavit k 24. 8. 2020 a poslední záloha proběhne kolem 24. 5. 2021. Nezapomeňte nahlásit číslo účtu na stravování do kanceláře ŠJ. Při zřizování trvalého příkazu požádejte o přerušení platby na měsíc červen a červenec.

Vznikající přeplatky vracíme 1x ročně (červenec).

Registrace nového strávníka

V kanceláři ŠJ dostanete přihlášku ke stravování, bude vám přidělen variabilní symbol a koupíte pro dítěti bezkontaktní čip v hodnotě 115 ,- Kč. Heslo si strávník volí sám. Čip je použitelný po celou školní docházku do školní jídelny bez nutnosti výměny. Na prodej čipu se vztahuje vratná záloha za podmínky, že čip nebude mechanicky poškozen. Po ukončení stravování můžete vrátit čip do 2 měsíců.

Důležité upozornění!

Berte prosím na vědomí, že při platbě účtem jsou obědy přihlášeny automaticky již od prvního varného dne v měsíci!

Obědy můžete odhlašovat nejpozději do 7.30 hodin téhož dne.

Odhlašování proveďte:

  • telefonicky 388 311 438
  • prostřednictvím internetu
  • prostřednictvím boxu ve školní jídelně.
  • e-mail: jidelna@zlatastezka.cz

Telefon: 388 311 438