Platba přes účet

Vážení rodiče, připravili jsme pro vás informace, týkající se úhrady stravování vašich dětí.

Bezhotovostní převod

1) Trvalý příkaz

Ve svém peněžním ústavu zadáte trvalý příkaz ve prospěch účtu č.159217957/0600. V kanceláři ŠJ dostanete přiděleno evidenční číslo strávníka, které je zároveň i variabilním symbolem. Použijete jej při zřizování trvalého příkazu.

Informativní výše záloh:
děti 1. kategorie 6-10 let 462 Kč
děti 2. kategorie 11-14 let 528 Kč
děti 3. kategorie 15 let a výše 616 Kč
zaměstnanci 396 Kč
ostatní strávníci 1342 Kč

Požádejte o přerušení záloh na letní prázdniny. První záloha proběhne 22.8.2018 na 9/2018. Poslední záloha proběhne 22.5.2019 na 6/2019. Nevýhodou trvalého příkazu jsou vznikající přeplatky, které vracíme na účet 1x ročně v červenci.

2) Inkaso

Informace pro strávníky, kteří chtějí využít inkasní platbu. Ve svém peněžním ústavu zadáte souhlas k inkasu ve prospěch účtu č. 159217957/0600. Termín transakce probíhá kolem 22. dne v měsíci. Přeplatky u tohoto platebního způsobu vznikají pouze v měsíci červnu a budou vráceny na váš účet v měsíci červenci.

Nezapomeňte nahlásit číslo účtu do kanceláře ŠJ.

Nově:

Všichni strávníci budou mít na svých účtech kolem 22.dni v měsíci platbu minusovou – nezaplacenou. Teprve až po stažení inkasních plateb ze všech peněžních ústavů tj. vždy ke konci měsíce, Vám bude platba zaúčtována. Ti z Vás, kterým platba neproběhne, budou telefonicky informováni vedoucí ŠJ tak, jako dosud.

Berte prosím na vědomí, že při platbě účtem jsou obědy přihlášeny automaticky již od prvního varného dne v měsíci!

Obědy můžete odhlašovat nejpozději do 7.30 hodin téhož dne.

Odhlašování proveďte:

  • telefonicky 388 311 438
  • prostřednictvím internetu
  • prostřednictvím boxu ve školní jídelně.
  • e-mail: jidelna@zlatastezka.cz

Výdej obědů se provádí čipem.

Cena čipu je 116,- Kč. Záloha je vratná – pokud čip nebude mechanicky poškozený. Po ukončení docházky je nutné vrátit čip za zpětnou úhradu nejpozději do 2 měsíců.

Pro novou registraci strávníků:

V kanceláři ŠJ vám bude přiděleno přístupové heslo na volbu stravy přes internet, vyplníte přihlašovací údaje svého dítěte, bude vám přiděleno přístupové heslo na volbu stravy přes internet a po zaplacení částky 116,- Kč dostanete čip na odběr stravy dítěte. Můžete zařídit přihlášení svého dítěte již nyní, vyhnete se tak pozdějšímu náporu.

Výdej oběda do jídlonosiče pro nemocné dítě v první den neplánované nepřítomnosti je v časovém limitu od 11.00 – 11.30 hodin.

Prosíme o dodržování výdejní doby.

Veškeré změny, týkající se stravování je nutné nahlásit okamžitě do kanceláře ŠJ – např. ukončení docházky na stravování, stěhování, přechod na jinou školu, změna peněžního ústavu apod.

Telefon: 388 311 438