Přehled ceny oběda

Přehled ceny oběda ve ŠJ s platností od 1.9.2020.

Rozdělení podle věkových skupin strávníka.  

Žáci   7-10 let                21,- Kč

Žáci  11 – 14 let            24,- Kč

Žáci  nad 14 let             28,- Kč

 

Důchodci  62,- Kč

Zaměstnanci   30,- Kč

Cizí strávníci    63,- Kč