Stravování v době nemoci

Stravování ve školní jídelně se řídí zákonem č.561/2004 Sb. a vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování.

Na základě vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování jsou stanoveny finanční normativy na potraviny. Žáci se dělí do kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin. Žák má nárok na dotovanou školní stravu pouze během pobytu ve škole, výjimečně v první den neplánované nepřítomnosti.

Výdej stravy do jídlonosiče se vydává pouze v době od 11.00 – 11.30 hodin. Prosíme o dodržování výdejní doby.

Žák nemá nárok na dotovanou stravu již od 2 dne nemoci.

Rodič – zákonný zástupce má povinnost další přihlášené obědy během nepřítomnosti žáka odhlásit. Pokud tak neučiní a oběd neodhlásí a školní jídelna pro žáka oběd uvaří, pak rodič – zákonný zástupce je povinen uhradit věcnou režii a mzdové náklady.

Nezapočítáváme ziskovou přirážku 1,- Kč.

Doplatek za obědy, které nebyly odhlášeny, bude přičten ke stravnému v následujícím měsíci.

Dotovaná strava během přítomnosti žáka ve škole
1. kategorie žák 7 – 10 let cena dotovaného oběda – 21 Kč
2. kategorie žák 11- 14 let cena dotovaného oběda – 24 Kč
3. kategorie žák 15 a více let cena dotovaného oběda – 28 Kč
Finanční doplatek při neodhlášení oběda
žák 7 – 10 let 39 Kč za 1 oběd
žák 11 – 14 let 36 Kč za 1 oběd
žák nad 15 let 32 Kč za 1 oběd
Výživové normativy:
1. kategorie porce masa v syrovém stavu 0.6dkg/mleté 0.5dkg
2. kategorie porce masa v syrovém stavu 0.7dkg/mleté 0.6dkg
3. kategorie porce masa v syrovém stavu 0.8dkg/mleté 0.7dkg