Přijímací řízení

Informace o termínech konání jednotné přijímací zkoušky: sdeleni_o_terminech_2019.pdf

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře: 2019_celkova_informace_prijimaci_rizeni_SŠ.pdf

Informace o přijímacím řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami: Informace_SVP.pdf