Pomoc při profesionální orientaci – Základní škola

 • předmět Výchova k volbě povolání
  (vyučován během 8. a 9. ročníku v rámci občanské výchovy, pracovních činností a v samostatných blocích vedených výchovným poradcem)
 • besedy a konzultace s výchovným poradcem
  (8. r. – profesionální orientace a systém vzdělávání, 9. r. – síť středních škol, přijímací řízení)
 • pravidelné akce
  – návštěvy Informačního a poradenského střediska Úřadu práce (9. r.)
  – návštěva výstav Vzdělávání a řemeslo, Trh pracovních a studijních příležitostí (9. r.)
  – exkurze do středních škol a odborných učilišť (9. r.)
 • přístup k internetové informační síti o školách, volbě povolání a trhu práce
 • poskytnutí materiálů pro vyhledání konkrétního studijního, učebního oboru
 • práce s programy na PC
  – Průvodce světem povolání
  – Kam na školu

Úřad práce, Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

 • informace
  – o síti škol
  – o možnostech uplatnění absolventů v praxi
  – o situaci na trhu práce
 • charakteristika jednotlivých profesí a požadavků na jejich vykonávání
 • individuální poradenství pro žáky i rodiče
 • počítačové programy pro samoobslužné testování profesních zájmů ve vazbě na volbu povolání
 • odborné publikace

Pedagogicko-psychologická poradna

 • pomoc při poznání schopností, možností žáka, jeho zaměření, vhodného typu školy
Kdo poskytuje základní informace?

Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 

Výchovný poradce: Mgr. Ondřej Půbal

E-mail: ondrej.pubal@zlatastezka.cz

Konzultační hodiny: dle domluvy

 

Úřad práce v Prachaticích – Informační a poradenské středisko 

Poradkyně pro volbu povolání: PhDr. Pavlína Váchová
Tel: 950 153 337
E-mail: pavlina.vachova@uradprace.cz

 

Pedagogicko-psychologická poradna Prachatice

Administrativní pracovnice Erika Klementová
Tel.: 388 313 519, 777 897 109

E-mail: erika.klementova@pppcb.cz

 

Výchovní poradci středních škol

Kontakty uvedeny v periodických informačních publikacích.

Zprostředkuje i výchovný poradce.

 

Kde získat konkrétní informace o školách a oborech?

Atlas školství – přehled středních škol a vybraných školských zařízení.
Informační publikace a letáky středních škol (K dispozici v ZŠ,  na informačních akcích)

Prezentace středních škol

 • Trh pracovních a studijních příležitostí – Prachatice 
 • Vzdělání a řemeslo – České Budějovice

Informační základna na internetu (možnost přístupu na ZŠ)

Profesiogramy – www.infoabsolvent.cz, www.junior.salmondo.cz

 

Jaké jsou možnosti volby? Přehled středních škol:

Pro žáky končící povinnou školní docházku na ZŠ
typ školy délka studia zakončení studia
Gymnázia 4 roky maturita
Střední odborné školy 4 roky maturita
Střední odborné školy 2, 3 roky závěrečné vysvědčení
Konzervatoře 4-6 let absolutorium a maturita
Střední odborná učiliště 3 roky výuční list
Střední odborná učiliště 4 roky maturita
Speciální školy:
Speciální gymnázia obvykle prodloužena dle typu školy
SOŠ, SOU obvykle prodloužena dle typu školy
Učiliště 2 roky výuční list
Odborné učiliště 2, 3 roky výuční list
Praktické školy 3 roky závěrečné vysvědčení
Praktické školy 1, 2 roky vysvědčení

 

Pro žáky končící 5. třídu ZŠ
typ školy délka studia zakončení studia
Gymnázia 8 let maturita
Konzervatoře (taneční obor) 8 let absolutorium a maturita
Pro žáky končící 7. třídu ZŠ
typ školy délka studia zakončení studia
Gymnázia 6 let maturita

Přehled se týká škol státních, soukromých i církevních.

 

Více info na: www.msmt.cz