Moderní vzdělávání v ZŠ Prachatice

hlavicka_zs

Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 se zapojila do výzvy č. 56 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o finanční podporu z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a obdržela dotaci ve výši 390 372,- Kč. Tento projekt má název

Moderní vzdělávání v ZŠ Prachatice“ a je registrován pod číslem CZ.1.07/1.1.00/56.1513. Finanční prostředky jsou určeny na čtenářské dílny a na zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro žáky. Realizace projektu začíná v červenci a končí v prosinci 2015.

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy