Čtenářské dílny na ZŠ Zlatá stezka

Se začátkem školního roku jsme „odstartovali“ teoretickou část čtenářských dílen, jejichž financování jsme získali schválením výzvy č. 56 OPVK. Hlavním cílem těchto dílen je přimět děti, aby četly s porozuměním, rády a často. S tímto projektem nám byla dána možnost vybavení školní knihovny minimálně sty tituly dětské literatury.

Co pro nás a hlavně pro děti dílny znamenají? Vytvoření jmenného seznamu dětských knih pro I. a II. stupeň, poté vytvoření tematických plánů a příprav 10ti dílen pro 3., 4., 6. a 7. ročník. Následně prakticky zjistit, jaké je využití a přínos čtenářských  dílen pro dětské účastníky.

Prostředí, ve kterém s dětmi pracujeme, jsou různá. Využíváme běžnou třídu, divadelní sál, školní družinu, městskou knihovnu a chystáme se i do muzea cirkusu a loutek. Chceme, aby i prostředí hrálo v práci s knihami nezaměnitelnou úlohu.

Děti pracují se svými knihami – potichu čtou minimálně 20 minut, odpovídají na otázky týkající se knih, domýšlí příběhy, vyplňují pracovní listy, předvádějí scénky. S texty knih si „hrají“. Z počátku jsme měli obavy, že nebudou mít děti o čtení s porozuměním zájem, ale opak je pravdou. Samy vyhledávají knihy, ptají se, kdy budeme pokračovat.

I když připravit si čtenářskou dílnu je práce časově náročná, těší nás zájem a aktivita, kterou děti předvádějí.   Věříme, že knihy, které tímto projektem získáme, budou využity i v jiných ročnících a získáme stále větší zájem o čtenářství.

                                                                                                            Mgr. Braunová Jaroslava