Vzdělávací pobyt v Anglii

Dne 14. listopadu 2015 se Žáci ze základní školy Zlatá stezka 240 s pedagogickým dohledem vydali na šestidenní jazykově-vzdělávací pobyt do Anglie. Následujícího dne dorazili k Doverským útesům a odtud po prohlídce Doverského hradu do cílové destinace – přímořského města Hastings.

Zde byli žáci ubytováni v rodinách a v následujících 3 dnech absolvovali intenzivní dvanáctihodinový kurz Angličtiny. Při výuce s rodilými mluvčími měli možnost setkat se s přirozeným jazykem, novými metodami vyučování a rovněž poznali žáky např. z Guatemaly a Mexika, s nimiž pochopitelně také anglicky hovořili.

Jazykový pobyt byl doplněn o odpolední doprovodný program, během nějž žáci navštívili např. muzeum zločinu v Hastings, mořské akvárium v Brighton, historickou vesnici Battle, nebo krásné křídové útesy Seven Sisters, které jsou přírodní památkou Anglie.

Sladkou tečkou na konci pobytu byla návštěva Londýna. V hlavním městě si žáci prošli nejzajímavější místa jako Big Ben, House of Parliament, Westminster Abbey, Trafalgar Sqare a Covent Garden. V podvečer následovala projížďka lodí po Temži, z níž si mohli prohlédnout celé centrum metropole. U observatoře v Greenwich už pak na výpravu čekal autobus, který všechny odvezl zpět do Čech.

Všichni žáci se vraceli nadšeni, plni zážitků z celého pobytu. Procvičili si nejen Angličtinu, ale získali mnoho nových zkušeností a poznali mnoho z historie, kultury a přírody Spojeného království.

Jiří Hendrych