Oprava a modernizace venkovního hřiště v areálu ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240

ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 využila výzvy Jihočeského kraje a podala začátkem ledna 2014 žádost do grantového programu Podpora sportu – nesoucí název Rekonstrukce a opravy sportovišť. S žádostí škola uspěla a získala 200 000,- Kč na opravu  a modernizaci venkovního hřiště v areálu školy. Kofinancující podíl  školy je 198 866,- Kč. Za tyto finanční prostředky bude opravena  zídka hřiště, část jeho  povrchu a pořízeno oplocení. Součástí modernizace je i umístění dvou basketbalových košů. Všechny tyto činnosti povedou k vyšší bezpečnosti pohybu na hřišti a k jeho četnější využitelnosti.

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy