Příroda je život

V letošním roce jsme stoupili do poloviny tzv. Udržitelnosti projektu „Příroda je život“, který byl na naší škole ZŠ Zlatá stezka, na škole Vodňanská a Národní realizován od dubna 2009 do října 2011.

Na začátku každého školního roku, tak jak máme stanoveno v ŠVP školy, zajišťujeme pro 3. třídy naší školy dvoudenní exkurze do ekologického centra ve Stožci. V říjnu si žáci osmých tříd vybírají za pomoci vyučujících témata, zpracovávají je, konzultují a připravují k prezentaci tak, aby byly v dubnu přístupné žákům čtvrtých tříd.

Jak na exkurzích, tak i v učebně si všichni prohlubují znalosti o vodě, fauně a floře ČR a o přírodě obecně. Nedílnou součástí všech akcí jsou výtvarné nebo slohové výstupy, testy, kvízy a v neposlední řadě power pointové prezentace žáků. Ty nejzdařilejší jsou poté využívány ve výuce i pro další žáky.

Zájem o všechny činnosti, získávání nových poznatků v netradičních prostorách a výuce jsou velkým dílem všech vyučujících, kteří s dětmi pracují a v této aktivitě je podporují.

Jaroslava Braunová