Šance pro všechny

Název projektu:             Šance pro všechny
Registrační číslo:          CZ.1.07/1.2.15/01.0012

 

„Šance pro všechny“ na základních školách v Prachaticích

Od července loňského roku realizuje Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 projekt s názvem Šance pro všechny, který je podpořen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod registračním číslem CZ.1.07/1.2.15/01.0012. Partnery jsou v tomto projektu další prachatické základní školy: Národní 1018 a Vodňanská 287.

V rámci projektu došlo mj. k rozšíření poradenské služby na prachatických základních školách o služby školního psychologa a speciálního pedagoga, dále ke zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami díky zapojení většího počtu asistentů pedagoga a díky individuální práci s žáky v oblasti reedukace čtení a psaní nad rámec vyučování. Doplňkem k těmto průběžným aktivitám jsou intervenční programy a adaptační kurzy, které jsou v projektu realizovány pro třídní kolektivy na všech jmenovaných základních školách.

V říjnu tohoto roku se uskutečnily první adaptační kurzy pro kolektivy šestých tříd všech zapojených škol. Adaptační kurzy nabízejí žákům nové pohledy na mezilidské vztahy, na sebe samé i na okolní svět.  Jejich základní myšlenkou je, aby se spolužáci poznali jinak a více, než jak jim školní třída nabízí. Z tohoto důvodu jsou přínosné zejména pro šesté třídy –  usnadnění přechodu na druhý stupeň základní školy.

Adaptační kurzy proběhly v příjemném přírodním prostředí Šumavy, a to chaty Mládí na Zadově, kam postupně vyjelo celkem 5 tříd „šesťáků“ se svými třídními učiteli či učitelkami. Během třídenního kurzu se žáci zúčastnili řady outdoorových her, zážitkových programů a společných tvořivých aktivit, zažili neobvyklé, často náročné situace, kterými je ovšem provázel zkušený instruktor. Program byl ideálně sestaven podle potřeb každého konkrétního kolektivu. Během krátké doby si tak – díky práci v úzké skupině – děti mohly najít své místo mezi ostatními. Pro třídního učitele kurz zase představoval možnost poznat své žáky v jiném prostředí a situacích.

Realizace projektu potrvá až do prosince roku 2014. Za tu dobu proběhne celkem 12 adaptačních kurzů a 29 intervenčních programů.

Mgr. Lenka Králová
ředitelka školy