Já, ty, my všichni…

Tak by mohlo znít motto pobytu IX.A ve Škole v přírodě Dobrá Voda, který byl součástí projektu Šance pro všechny a uskutečnil se mezi 13. a 15. říjnem 2014. Díky lektorům strakonického občanského sdružení Do světa se proměnil v sérii zajímavých pohybových her střídaných úkoly náročnými na představivost, tvořivost, schopnost rozhodovat. Vždy byly důležité spolupráce a vzájemný respekt. Všichni jsme nahlédli do spleti vztahů ve třídě. I když občas vystrčily růžky staré neshody, všichni dokázali společně hrát, pomáhat si, pobavit se. Na Dobré Vodě byly našimi průvodci i dobré počasí a dobrá vůle.

Eva Troupová