Život ve třídě mě baví

ZŠ Prachatice, Zlatá stezka byla informována o získané dotaci na oblast primární prevence rizikového chování na rok 2016. Vedení školy žádalo o částku 61 800,- Kč, ale schválena byla dotace ve výši 31 600,- Kč. Získaná částka je určena pro budoucí šesťáky na pokrytí části nákladů adaptačního kurzu a pro třídy I. a II. stupně na tzv. bloky ve třídách. Externí pracovníci budou pracovat s dětmi dle požadavků třídních učitelů ve zmiňované oblasti.

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy