V letošním školním roce prevence na Stezce podpořená projektem MŠMT

Letošní rok naše škola čerpala na preventivní aktivity částku 31 600,- Kč, kterou jsme získali na projekt s názvem ,,Život ve třídě mě baví“. Od září do prosince probíhaly na naší škole preventivní aktivity, které byly realizované o.p.s. Phénix Prachatice, některé třídy pak navštívili i budovu ICM Prachatice, kde probíhaly programy pod záštitou o.p.s. KreBul. Pro šestou třídu byl první zářijový týden připravený jednodenní adaptační kurz. Každá třída prošla v rámci programu nějakým tématem vhodným k věkové skupině dětí i k aktuálnímu dění ve škole. Velký úspěch měly např. programy o kamarádství, kyberšikaně, drogách a kouření.

Kamila Strejčková, školní metodik prevence