Nepovinný předmět Náboženství v ZŠ Zlatá stezka ve školním roce 2014 -15

1.- 3.třída – středa 13:00 – 13:45hod

4.- 5.třída – středa 13:45 – 14:30hod

Mgr. Lenka Hanžlová