Žákovská rada

Žákovská rada pro rok 2017/2018

Žákovská rada bude v tomto roce pracovat pod novým vedením a také s novými členy, žáky současných pátých tříd. Chce navázat na tradiční akce a aktivity, které se osvědčily a měly ohlas jak u žáků, tak u veřejnosti. Všechny tyto programy a projekty se také již staly nedílnou součástí výchovně vzdělávacích plánů naší školy.

V žákovském parlamentu pracují zvolení zástupci každé třídy od pátého do devátého ročníku. Z nich dva zástupci se pravidelně zúčastňují jednání ve Studentské radě města Prachatice a o výsledcích nás informují.

Rada bude připravovat a garantovat:

  • Halloween na Stezce
  • Mikulášská nadílka a čertí hrátky
  • Vánoční aktivity (rozsvěcení stromku, dílny, vánoční setkávání)
  • Vánoční a Valentýnská pošta
  • Zápis do prvních tříd
  • Masopust
  • Vítej u nás, prvňáčku
  • Škola hrou
  • Školní časopis 3 – 4x do roka

Chtěli bychom zapojit více žáky druhého stupně tím, že se budeme snažit, aby nad některými akcemi převzaly jednotlivé třídy garanci.

Pravidelné schůzky žákovské rady budou probíhat dle dohody 1x za čtrnáct dní, popřípadě dle pokynů garanta. Svou činnost budeme prezentovat v prostorách školy, na webových stránkách školy a popř. v místním tisku

Mgr. Jaroslava Urbánková, garant žákovské rady