Aktuality

51f165d33c9d80401600007b_budik.png
21.10.2020
Administrátor

Vážení rodiče, 

na 26.10. a 27.10. 2020 vyhlásilo MŠMT dny volna. V tyto dny nebude realizována distanční výuka. Dne 28.10. 2020 je státní svátek a podzimní prázdniny připadají na 29.10. a 30.10. 2020. 

Školní jídelna bude v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek v provozu a cena oběda pro přihlášené žáky bude 63,- Kč. Oběd si budete moci vyzvednout v čase od 11.30 – 12.00 hod u zadního vchodu do školní kuchyně (vstup od hřiště), kde zazvoníte na zvonek ve stanoveném čase, v roušce, s čipem a jídlonosičem.  

Hodně zdraví všem přeje

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

 

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
13.10.2020
Administrátor

Základní škola je včetně školní družiny od 14.10. do 1.11. 2020 uzavřena!

Distanční vzdělávání:

  • Distanční výuka je pro žáky povinná, tudíž se na ní vztahuje i povinnost omlouvání, pokud se žák při on-line vzdělávání nepřipojí.
  • Vedle on-line vzdělávání bude probíhat i off-line vzdělávání.
  • Základní informace budou předávány přes „Školu On-line“.
  • Distanční výuka poběží přes „GOOGLE WORKSPACE“. Žáci I. stupně obdrží přístup přes ŽK nebo přes „Školu On-line“.
  • On-line výuka pro I. stupeň bude max. 1 vyučovací hodinu denně a pro II. stupeň max. 3 vyučovací hodiny denně, v rozmezí od 1. do 5. vyučovací hodiny, a to dle kalendáře v GOOGLE WORKSPACE.
  • Distanční výuka bude zaměřena hlavně na ČJ, M, cizí jazyky a dále na oblasti Člověk a jeho svět (prvouka, přírodověda a vlastivěda), Člověk a příroda (Fy, Př, Ze, Ch) a Člověka a společnost (Dě).
  • V rámci distanční výuky bude poskytována žákům s podpůrnými opatřeními pedagogická intervence a podpora ze strany asistenta pedagoga.
  • Na základě průzkumu ze začátku září, bude uvedeným žákům dle rozpisu, který má k dispozici škola, poskytnuto ICT vybavení, popř. speciální pomůcky dle podpůrných opatření, a to po dobu distanční výuky na základě smlouvy o výpůjčce.
  • Žáci z  stupně si mohou se svým zákonným zástupcem přijít pro toto vybavení dne 15.10. nebo 16.10. 2020 v čase od 9.00 – 15.00 hodin.

Školní jídelna

  • Při distanční výuce mají žáci nárok na dotovaný oběd.

Žáci budou mít obědy odhlášeny. Případní zájemci si musí oběd přihlásit a vyzvednou si ho v čase od 12.30 – 13.30 hod u zadního vchodu do školní kuchyně (vstup od hřiště), kde zazvoní na zvonek ve stanoveném čase, v roušce, s čipem a jídlonosičem.  Přihlášení oběda je možné daný den nejpozději do 7.30 hodin.

Na 26.10. a 27.10. 2020 vyhlásilo MŠMT dny volna. V tyto dny nebude realizována distanční výuka. Dne 28.10. 2020 je státní svátek a podzimní prázdniny připadají na 29.10. a 30.10. 2020.

Hodně zdraví  všem přeje

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

51f167354aa9d32911000043_line.png

Službu poskytuje ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice v rozmezí od 06:00 do 16:00 hodin.

Dítě přihlašujte e-mailem na adresu zs@zlatastezka.cz nejdéle 24 hodin předem od zamýšleného nástupu. Do e-mailu uveďte jméno a příjmení dítěte, věk, telefon a jméno zákonného zástupce, datum a čas nástupu dítěte. Sdělte také eventuální potravinové alergie a případná další zdravotní omezení. Zároveň uveďte, do jaké kategorie zákonný zástupce spadá: bezpečnostní sbor, obecní policie, poskytovatel zdravotní služby, orgán ochrany veřejného zdraví; ozbrojené síly, zaměstnanec uvedený v § 115 odst. 1 a další zaměstnanec v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sociální pracovník zařazen k výkonu sociální práce na krajském a obecním úřadu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sociální pracovník a další odborný pracovník vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení.

Dítěti lze poskytnout oběd a pitný režim.
Roušky budou vyžadovány po celou dobu přítomnosti ve školském zařízení.

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy, tel. 388 316 587 nebo pí Tůmová (šd) 607 037 916.

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
13.10.2020
Administrátor

Ošetřovné pro rodiče při uzavření škol od 14. října 2020

Škola uzavření školy na žádný tiskopis nepotvrzuje. Vše potřebné ohledně čerpání OČR si zařizuje každý sám u svého zaměstnavatele a případně na stránkách Okresní správy sociální zabezpečení, kde bude během následujících dní zveřejněn formulář týkající se této dávky.

Mgr. Lenka Králová

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
29.9.2020
Administrátor

Výsledky do školské rady naleznete zde: výsledky voleb do ŠR.pdf

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
9.9.2020
Administrátor

Vážení zákonní zástupci,

od 10.9. 2020 je povinnost nosit ve vnitřních prostorách školy roušky. Ty budou povinné všude mimo třídy. Každé dítě bude mít u sebe minimálně 2 ks v sáčku. Jednu roušku si nasadí hned po příchodu do školy.

Děkuji za pochopení

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

51f167354aa9d32911000043_line.png

Kreativita, tvůrčí nápady a invence. Také šikovné ruce a prostorové vidění.

Pojmy, které by měly být základem každé výtvarné a pracovní výchovy.

Děti ze III. A se ve čtvrtek 1. října rozhodly tyto předměty a nápady, jak je rozvíjet, podpořit návštěvou místa pro tento účel ideálního – umělecké galerie. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
8.10.2020
Administrátor

V rámci Týdnu knihoven přijali žáci 8. B pozvání Městské knihovny na besedu se spisovatelem Jiřím Walkerem Procházkou. Spisovatel píšící sci-fi, fantasy literaturu, horory, detektivky a komiksy přiblížil žákům tyto literární žánry, představil jim své vydané knihy pro dospělé i pro děti a také knihy, které se staly předlohou pro film. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
6.10.2020
Administrátor

Dokument o přijetí do školní družiny naleznete zde: prijeti_sd_102020.pdf

51f167354aa9d32911000043_line.png

Žákyně naší školy, Anežka Vaňková z 5.B, se zúčastnila výtvarné soutěže, která probíhala v rámci festivalu NATUR VISION ve Vimperku. Tématem soutěže byl „Život v divočině“. Anežka do soutěže poslala své obrázky – rysa a tetřeva. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
30.9.2020
Administrátor

Při akci „Učíme se venku“ jsme se tentokrát s žáky 8. B zaměřili na historii Prachatic. Ve čtvrtek 24. 9. 2020 jsme si nejprve podle prezentace připomněli založení města a jeho vývoj od středověku až po současnost. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png