Aktuality

51f167354aa9d32911000043_line.png

Den dětí patří na naší škole každoročně k příjemným oslavám, které jsou spojeny s různými akcemi. Ani letos tomu nebylo jinak. Naše prvňáčky čekalo hned několik akcí. Jednou z nich byl projekt s názvem Veselé zoubky. Ten připravila drogerie dm a po jeho splnění děti obdržely dárečky, které se hodí k udržení zdravého chrupu. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png

 • Je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací.
 • Nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech.

Ranní místo shromaždiště: Pro plynulý chod prosíme o dodržení stanoveného času!

 • 7.40 hod – před školou
  • Č.1 – 1. třídy
  • Č.2 – 2. třídy
 • 7.50 hod – před školou
  • Č.3 – 3. třídy
  • Č.4 – 4. třídy
  • Č.5 – 5. třídy
 • 7.45 hod – na velkém hřišti u pavilonu tělocvičny
  • Č.1 – 6.třídy (u branky u tělocvičny)
  • Č.2 – 7.třídy (u branky blíž k silnici)
 • 7.55 hod  – na běžecké dráze
  • Č.4 – 8.třídy (na běžecké dráze u spojovací chodby)
  • Č.5 – 9.třídy (na běžecké dráze u doskočiště)

Po celou dobu pobytu ve škole mají všichni žáci povinnost nosit chirurgické roušky. Doporučujeme žákům mít alespoň 2 roušky na den. Povolené jsou i nanoroušky, které splňují předepsané normy dle ministerstva zdravotnictví.

Testování

 • U žáků bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.
 • Všichni žáci budou 1x týdně testováni: v pondělí – vždy první vyučovací hodinu v prostorách školy, neinvazivními testy. Žáci si budou provádět testy sami a určená dospělá osoba bude jen dohlížet na správnosti postupu.
 • Pokud bude žák na testování nepřítomen a dorazí během daného dne nebo následující den, bude testován individuálně.

Školní jídelna

 • Ve školní jídelně bude zajištěn zvýšený hygienický provoz. Mezi jednotlivými stoly budou rozestupy 1,5 m, maximální počet osob u jednoho stolu bude omezen na 4 osoby. Mezi třídami budou také rozestupy a u vchodu do jídelny bude dezinfekce.
 • Ve školní jídelně bude povinnost mít roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 Přeji příjemné dny

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

51f167354aa9d32911000043_line.png

V týdnu od 23.8. do 27.8.2021 nabízí naše škola prázdninový týden, na který se mohou přihlásit  žáci 1. – 4. tříd.

Prázdninový týden bude probíhat každý den od 8:00 do 15:00 hodin. Minimální počet přihlášených žáků je 10. Kapesné bude vždy upřesněno dle programu.  Pokud bude program probíhat v budově školy, budou mít děti možnost stravování ve školní jídelně.

Cena oběda je 61 Kč.

Přihlášky zasílejte do 11.6. 2021 na e-mail: petra.stuchelova@zlatastezka.cz

Petra Stuchelová, vychovatelka ŠD

Přihlášku naleznete zde: přihláška na prázdninový týden.docx

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
11.5.2021
Administrátor

Já i ostatní učitelé se budeme snažit:

 • dát dětem dostatek času na přizpůsobení
 • komunikovat s žáky ohledně obsahu učiva
 • stmelovat co nejlépe kolektiv a ne dohonit co nejvíce známek
 • spolupracovat s rodiči
 • přizpůsobit učivo potřebám všech žáků

Doufám, že se nám podaří tento netradiční školní rok zdárně zakončit a s elánem vstoupíme do toho nového.

S přáním hodně zdraví Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

51f167354aa9d32911000043_line.png

Dokument o rozhodnutí o přijetí žáků ke vzdělávání naleznete zde: rozhodnuti-07-05-21.pdf

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
8.5.2021
Administrátor

Maminka je pro každého z nás ta nej… nejhezčí, nejhodnější, nejúžasnější…

A totéž platí i pro naše prvňáčky z 1. A a 1. B, kteří si pro své maminky připravili překvapení v podobě pěkného obrázku a přáníčka. Vyrábění předcházelo povídání o tom, jaká jejich maminka je, co se jim na ní líbí, jak jí pomáhají. A protože si uvědomují, že právě maminka je ten, kdo je provází každým dnem, tak tím pravým dárkem je dárek vyrobený od srdíčka. A s přáním všeho nejlepšího se připojujeme i my paní učitelky. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
30.4.2021
Administrátor

Vážení rodiče,

 • od 26. 4. 2021 budou používány v naší škole v rámci testování testy SINGCLEAN.
 • od 3.5. 2021 budou žáci prvního stupně v rámci rotační výuky testováni jen jedenkrát týdně s tím, že se test provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole, tedy v pondělí. Nebude-li žák  přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Přeji příjemné jarní dny Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

51f167354aa9d32911000043_line.png

Vážení rodiče,

v příloze Vám zasíláme informace, které se týkají povinnosti testování při přijímají zkoušce na střední školu.

S přáním hodně zdraví Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

Informace naleznete zde: informace-testovani-2021.pdf

51f167354aa9d32911000043_line.png

Vážení rodiče,

žádost o přijetí nebo odklad povinné školní docházky naleznete níže. V listinné podobě budou tyto formuláře umístěny ve vestibulu školy vždy v pondělí nebo ve středu od 8 – 14 hod.  Na základě elektronického vrátného Vám bude otevřen vchod do školy. Jinak si danou žádost vytiskněte a vyplněnou doručte v zalepené obálce do poštovní schránky na budově naší školy, prosím Vás.

Zapsány budou děti, které dovrší 6 let do 31.8.2021 a děti, které měly odklad povinné školní docházky.

Stanovený termín pro doručení je od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

Kritéria pro přijetí naleznete zde: kriteria_pro_prijeti.pdf

… číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png

Vážení rodiče a budoucí prvňáčci, pojďte se s námi podívat, tentokrát on-line, do naší školy. Připravili jsme pro Vás zcela nový & netradiční & interaktivní DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Přejeme Vám hodně zábavy.

Pro spuštění hry klikněte na následující odkaz.

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQ8TfSsrs9SI2lt6zyVio4MntK7j0vKSlWwatdzupks0q6Febs8eSlMLojkRt90NkEAzK9E_eIkIDxr/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

51f167354aa9d32911000043_line.png

Žáci a pedagogové ze základní školy na  Zlaté stezce 240  už delší dobu pracují na svém environmentálním zaměření. Proto jsme se pustili i do soutěže o získání titulu „Škola udržitelného rozvoje Jihočeského kraje“. Věděli jsme, že konkurence bude velká, ale nebáli jsme se. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
3.3.2021
Administrátor

Z důvodu vládního nařízení je kancelář školy v provozu pro veřejnost

Pondělí a středa 8 – 14 hodin

 

Tel. kontakt 388 317 901 a 388 310 303

E-mail: weissova@zlatastezka.cz

51f167354aa9d32911000043_line.png

Službu poskytuje ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice v rozmezí od 06:00 do 16:00 hodin.

Dítě přihlašujte e-mailem na adresu zs@zlatastezka.cz  nejdéle 24 hodin předem od zamýšleného nástupu.  Do e-mailu uveďte jméno a příjmení dítěte, věk, telefon a jméno zákonného zástupce, datum a čas nástupu dítěte. Sdělte také eventuální potravinové alergie a případná další zdravotní omezení. Zároveň uveďte, do jaké kategorie zákonný zástupce spadá: bezpečnostní sbor,  obecní policie, poskytovatel zdravotní služby, orgán ochrany veřejného zdraví; ozbrojené síly, zaměstnanec uvedený v § 115 odst. 1 a další zaměstnanec v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sociální pracovník zařazen k výkonu sociální práce na krajském a obecním úřadu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sociální pracovník a další odborný pracovník vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení.

Dítěti lze poskytnout oběd a pitný režim.

Roušky budou vyžadovány po celou dobu přítomnosti ve školském zařízení.

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy, tel. 388 316 587 nebo pí Tůmová (šd) 607 037 916.

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
19.2.2021
Administrátor

Vážení rodiče,

děkuji Vám za zapojení do dotazníkového šetření, v němž nám většina z Vás poslala skvěle vyplněný dotazník.

Celkem přišlo 213 odpovědí, což je vzhledem k počtu 396 žáků více jak polovina. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png

Službu poskytuje ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice v rozmezí od 06:00 do 16:00 hodin.

Dítě přihlašujte e-mailem na adresu zs@zlatastezka.cz nejdéle 24 hodin předem od zamýšleného nástupu. Do e-mailu uveďte jméno a příjmení dítěte, věk, telefon a jméno zákonného zástupce, datum a čas nástupu dítěte. Sdělte také eventuální potravinové alergie a případná další zdravotní omezení. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
13.10.2020
Administrátor

Ošetřovné pro rodiče při uzavření škol od 14. října 2020

Škola uzavření školy na žádný tiskopis nepotvrzuje. Vše potřebné ohledně čerpání OČR si zařizuje každý sám u svého zaměstnavatele a případně na stránkách Okresní správy sociální zabezpečení, kde bude během následujících dní zveřejněn formulář týkající se této dávky.

Mgr. Lenka Králová

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
9.9.2020
Administrátor

Vážení zákonní zástupci,

od 10.9. 2020 je povinnost nosit ve vnitřních prostorách školy roušky. Ty budou povinné všude mimo třídy. Každé dítě bude mít u sebe minimálně 2 ks v sáčku. Jednu roušku si nasadí hned po příchodu do školy.

Děkuji za pochopení

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

51f167354aa9d32911000043_line.png

 • I. stupeň – všichni žáci (ruší se rotace)
 • II. stupeň – Jihočeský kraj – pokračuje rotace – „B“ řada. Ti žáci z II. stupně, kteří nebudou mít v daný týden prezenční výuku, se budou povinně vzdělávat distančním způsobem.
 • Ve školních družinách bude provoz v běžném režimu. Ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin. To platí i pro ranní družinu.

Ranní místo shromaždiště: Pro plynulý chod prosíme o dodržení stanoveného času!

 • 7.40 hod – před školou
  • Č.1 – 1. třídy
  • Č.2 – 2. třídy
 • 7.50 hod – před školou
  • Č.3 – 3. třídy
  • Č.4 – 4. třídy
  • Č.5 – 5. třídy
 • 7.45 hod – na velkém hřišti u pavilonu tělocvičny
  • Č.1 – 6.třída (u branky u tělocvičny)
  • Č.2 – 7.třída (u branky blíž k silnici)
 • 7.55 hod  – na běžecké dráze
  • Č.4 – 8.třída (na běžecké dráze u spojovací chodby)
  • Č.5 – 9.třída (na běžecké dráze u doskočiště)

Po celou dobu pobytu ve škole mají všichni žáci povinnost nosit chirurgické roušky. Doporučujeme žákům mít alespoň 2 roušky na den. Povolené jsou i nanoroušky, které splňují předepsané normy dle ministerstva zdravotnictví.

Testování

 • U žáků bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.
 • Žáci I. stupně budou 1x týdně testováni: v pondělí
 • Žáci II. stupně budou 2x týdně testováni: v pondělí a ve čtvrtek, vždy první vyučovací hodinu v prostorách školy, neinvazivními testy. Žáci si budou provádět testy sami a určená dospělá osoba bude jen dohlížet na správnosti postupu.
 • Pokud bude žák na testování nepřítomen a dorazí během daného dne nebo následující den, bude testován individuálně.

Školní jídelna

 • Žáci při prezenční výuce budou mít obědy přihlášeny.
 • Ve školní jídelně bude zajištěn zvýšený hygienický provoz. Mezi jednotlivými stoly budou rozestupy 1,5 m, maximální počet osob u jednoho stolu bude omezen na 4 osoby. Mezi třídami budou také rozestupy a u vchodu do jídelny bude dezinfekce.
 • Ve školní jídelně bude povinnost mít roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
 • Při distanční výuce mají žáci nárok na dotovaný oběd. Žáci na této formě výuky budou mít obědy odhlášeny. Případní zájemci si musí oběd přihlásit a vyzvednou si ho v čase od 12.00 – 13.30 hod u zadního vchodu do školní kuchyně (vstup od hřiště), kde zazvoní na zvonek ve stanoveném čase, v roušce, s čipem a jídlonosičem.  Přihlášení oběda je možné daný den nejpozději do 7.30 hodin.

 Přeji příjemné dny

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

51f167354aa9d32911000043_line.png

Od 10.5.2021 je povolena osobní přítomnost žákům 2. stupně a to rotačním způsobem – střídáním celých tříd po týdnu:

 • 10.5. 2021 – 14.5. 2021:   6.A, 7.A, 8.A, 9.A a další liché týdny
 • 17.5. 2021 – 21.5.2021:   6.B, 7.B, 8.B, 9.B a další sudé týdny

Ti žáci z II. stupně, kteří nebudou mít v daný týden prezenční výuku, se budou povinně vzdělávat distančním způsobem.

I. stupeň pokračuje v nastaveném systému.

Na základě domluvy s vyučujícím je možná konzultace 1 pedagoga a 1 žáka včetně přítomnosti zákonného zástupce.

Ranní místo shromaždiště:

Pro plynulý chod prosíme o dodržení stanoveného času!

7.45 hod – na velkém hřišti u pavilonu tělocvičny

 • Č.1 – 6.třída (u branky u tělocvičny)
 • Č.2 – 7.třída (u branky blíž k silnici)

7.55 hod  – na běžecké dráze

 • Č.4 – 8.třída (na běžecké dráze u spojovací chodby)
 • Č.5 – 9.třída (na běžecké dráze u doskočiště)

Po celou dobu pobytu ve škole mají všichni žáci povinnost nosit chirurgické roušky. Doporučujeme žákům mít alespoň 2 roušky na den. Povolené jsou i nanoroušky, které splňují předepsané normy dle ministerstva zdravotnictví.

 • Prostory školy budou pravidelně větrány.
 • Třída může realizovat vzdělávání i ve venkovních prostorách školy.
Testování
 • U žáků bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.
 • Žáci II. stupně budou 2x týdně testováni: v pondělí a ve čtvrtek, vždy první vyučovací hodinu v prostorách školy, neinvazivními testy SINGCLEAN. Žáci si budou provádět testy sami a určená dospělá osoba bude jen dohlížet na správnosti postupu.
 • Pokud bude žák na testování nepřítomen a dorazí během daného dne nebo následující den, bude testován individuálně.

Školní jídelna

 • Žáci při prezenční výuce budou mít obědy přihlášeny.
 • Ve školní jídelně bude zajištěn zvýšený hygienický provoz. Mezi jednotlivými stoly budou rozestupy 1,5 m, maximální počet osob u jednoho stolu bude omezen na 4 osoby. Mezi třídami budou také rozestupy a u vchodu do jídelny bude dezinfekce.
 • Ve školní jídelně bude povinnost mít roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
 • Při distanční výuce mají žáci nárok na dotovaný oběd.

Žáci na této formě výuky budou mít obědy odhlášeny. Případní zájemci si musí oběd přihlásit a vyzvednou si ho v čase od 12.00 – 13.30 hod u zadního vchodu do školní kuchyně (vstup od hřiště), kde zazvoní na zvonek ve stanoveném čase, v roušce, s čipem a jídlonosičem.  Přihlášení oběda je možné daný den nejpozději do 7.30 hodin.

Příjemné jarní dny a hodně zdraví všem přeje

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

51f167354aa9d32911000043_line.png