Aktuality

Provoz školy od 27.2. do 21.3. 2021

 • Od 3. 2021 je zakázána osobní přítomnost žáků 1. a 2. tříd. Škola bude poskytovat těmto žákům vzdělávání distančním způsobem.
 • Nadále je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích.
 • Informace o ošetřovném naleznete např. zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Distanční vzdělávání:

 • Distanční výuka bude probíhat pro všechny ročníky. Ta je pro žáky povinná, tudíž se na ní vztahuje i povinnost omlouvání, pokud se žák při on–line vzdělávání nepřipojí.
 • Vedle on-line vzdělávání bude probíhat i off-line vzdělávání.
 • Distanční výuka poběží přes „GOOGLE WORKSPACE“.
 • Přehled on-line hodin naleznou žáci na Škole On-line.
 • V rámci distanční výuky bude poskytována žákům s podpůrnými opatřeními pedagogická intervence a podpora ze strany asistenta pedagoga.

Školní jídelna

 • Při distanční výuce mají žáci nárok na dotovaný oběd.

Žáci budou mít obědy odhlášeny. Případní zájemci si musí oběd přihlásit a vyzvednou si ho v čase od 11.40 do 13.00 hod u zadního vchodu do školní kuchyně (vstup od hřiště), kde zazvoní na zvonek ve stanoveném čase, v roušce nebo respirátoru, s čipem a jídlonosičem.  Přihlášení oběda je možné daný den nejpozději do 7.30 hodin.

S přáním hodně sil a zdraví v této náročné době

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

51f167354aa9d32911000043_line.png

Vážení rodiče a budoucí prvňáčci, pojďte se s námi podívat, tentokrát on-line, do naší školy. Připravili jsme pro Vás zcela nový & netradiční & interaktivní DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Přejeme Vám hodně zábavy.

Pro spuštění hry klikněte na následující odkaz.

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQ8TfSsrs9SI2lt6zyVio4MntK7j0vKSlWwatdzupks0q6Febs8eSlMLojkRt90NkEAzK9E_eIkIDxr/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
19.2.2021
Administrátor

Vážení rodiče,

děkuji Vám za zapojení do dotazníkového šetření, v němž nám většina z Vás poslala skvěle vyplněný dotazník.

Celkem přišlo 213 odpovědí, což je vzhledem k počtu 396 žáků více jak polovina. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
26.1.2021
Administrátor

Informace o uzavřešní školní družiny naleznete zde: uzavreni-sd-2021.pdf

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
22.1.2021
Administrátor

Vážení rodiče,
vzhledem k epidemiologické situaci není povolena 28.1. 2021 přítomnost žáků 3. – 9. ročníků ve škole. Obsah vysvědčení se dovíte přes Školu online. Výpis vysvědčení za I. pololetí školního roku 2020/2021 obdrží tito žáci nejpozději 3. vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků ve škole.

Přeji hodně zdraví a doufám v brzký návrat všech žáků do školních lavic
Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
30.12.2020
Administrátor

 • Od 11.1. do 22.1. 2021 se prodlužuje nastavený stav a platí stejné podmínky jako od 4.1. 2021 – viz níže.
 • Od 4.1. do 10.1. 2021 je ve škole povolena osobní přítomnost žákům a 2. ročníků.
 • Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.
 • Prezenční výuka bude probíhat v neměnných skupinách.
 • Ranní místo shromaždiště:
  • 7.40 hod 1. A před vchodem do šaten
  • 7.40 hod 1. B před hlavním vchodem u schodů
  • 7.50 hod 2. A před vchodem do školní jídelny
  • 7.50 hod 2. B na rohu budovy Sovy
 • Ukončení výuky: Po, St, Pá – 1. třídy v 11.40 hod, 2. třídy ve 12.00 hod
  Út a Čt – dle rozvrhu
 • Všichni žáci a zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Doporučujeme mít min 2 roušky na den.

… číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png

Službu poskytuje ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice v rozmezí od 06:00 do 16:00 hodin.

Dítě přihlašujte e-mailem na adresu zs@zlatastezka.cz nejdéle 24 hodin předem od zamýšleného nástupu. Do e-mailu uveďte jméno a příjmení dítěte, věk, telefon a jméno zákonného zástupce, datum a čas nástupu dítěte. Sdělte také eventuální potravinové alergie a případná další zdravotní omezení. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
20.12.2020
Administrátor

51f167354aa9d32911000043_line.png

 • Dne 18.12. 2020 budou ve škole přítomni žáci těchto tříd – celý I. stupeň, 9. třídy a 6.B, 7.B, 8.B. Převážně poslední hodiny budou věnovány vánočním besídkám. Oběd budou mít tyto třídy v pátek přihlášený.
 • Žáci 6.A, 7.A a 8.A půjdou naposledy ve čtvrtek 17.12.2020 a v pátek zůstanou doma na distanční výuce. Vánoční besídka proběhne v těchto třídách ve čtvrtek 17.12. 2020 dle rozvrhu. Oběd budou mít tito žáci na pátek odhlášený. V případě zájmu si ho mohou nahlásit a odnést v jídlonosiči viz informace níže.
 • Na 21.12. a 22.12. 2020 vyhlásilo MŠMT dny boje proti covidu. V tyto dny nebude realizována distanční výuka. Na tyto dny nepřipadá dotovaný oběd pro žáky.
 • Výuka v novém roce začne od 4. 1.2021. Režim bude upřesněn během vánočních prázdnin dle informací z MŠMT.

Školní jídelna

 • Ve školní jídelně bude povinnost mít roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
 • Při distanční výuce mají žáci nárok na dotovaný oběd.
 • Žáci budou mít obědy odhlášeny. Případní zájemci si musí oběd přihlásit a vyzvednou si ho v čase od 12.00 – 13.00 hod u zadního vchodu do školní kuchyně (vstup od hřiště), kde zazvoní na zvonek ve stanoveném čase, v roušce, s čipem a jídlonosičem. Přihlášení oběda je možné daný den nejpozději do 7.30 hodin.

Příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví všem přeje

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

51f167354aa9d32911000043_line.png

Letošní rok, který přinesl tolik neobvyklých a nečekaných událostí, se v prosinci nevyhnul ani dodržování různých adventních tradic ve školách.

K jedné z nejoblíbenějších patří Mikuláš.

Že se čertovská družina, která spolu s andělem k Mikuláši patří, bude muset obejít bez návštěvy více tříd či tradičního předčítání z černé knihy hříchů a zlaté knihy dobrých skutků, bylo jasné už dávno. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png

ZŠ Zlatá stezka dokončila na konci října projekt „Modernizace přírodovědné učebny na Zlaté stezce“, s registračním číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003831. Na tuto akci získala škola dotaci z IROPu z výzvy č. 47 – Infrastruktura základních škol ve výši přes 1,8 milionu korun, z čehož 1,7 mil korun byla dotace z EU a ze státního rozpočtu byla poskytnuta částka přes 100 tis korun. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
13.10.2020
Administrátor

Ošetřovné pro rodiče při uzavření škol od 14. října 2020

Škola uzavření školy na žádný tiskopis nepotvrzuje. Vše potřebné ohledně čerpání OČR si zařizuje každý sám u svého zaměstnavatele a případně na stránkách Okresní správy sociální zabezpečení, kde bude během následujících dní zveřejněn formulář týkající se této dávky.

Mgr. Lenka Králová

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
9.9.2020
Administrátor

Vážení zákonní zástupci,

od 10.9. 2020 je povinnost nosit ve vnitřních prostorách školy roušky. Ty budou povinné všude mimo třídy. Každé dítě bude mít u sebe minimálně 2 ks v sáčku. Jednu roušku si nasadí hned po příchodu do školy.

Děkuji za pochopení

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
18.12.2020
Administrátor

Předvánoční a vánoční čas je doba pohádek, bájí a pověstí. To, co jsou pohádky a báje jsme se již dozvěděly dříve. Ale dnes 16. prosince jsme si rozšířily vědomosti o pověstech, zejména o Prachaticích a jeho okolí. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
17.12.2020
Administrátor

Souhlas s uzavřením školní družiny: uzavreni-sd-2020-vanoce.pdf

51f167354aa9d32911000043_line.png