Zobrazit navigaci

Pedagogičtí pracovníci

Jméno Email Telefon Vyučuje
Beranová Vladimíra vladimira.beranova@zlatastezka.cz 388 310 301
Dvořáková Ludmila ludmila.dvorakova@zlatastezka.cz Pv, Vv, Inf, Vko
Dushenko Olena olena.dushenko@zlatastezka.cz AP
Fejglová Monika monika.fejglova@zlatastezka.cz 380 427 383 M, CvM, Př, Inf
Hromková Klára klara.hromkova@zlatastezka.cz 1. stupeň
Ištoková Jana jana.istokova@zlatastezka.cz 1. stupeň
Jarošová Pavla pavla.jarosova@zlatastezka.cz 607 037 906 ŠD
Jelínková Petra petra.jelinkova@zlatastezka.cz Tv, Př, Vkz, Sv
Jeřábková Gabriela gabriela.jerabkova@zlatastezka.cz AP
Jírová Alena alena.jirova@zlatastezka.cz 380 427 386 1. stupeň
Karbusová Magdaléna magdalena.karbusova@zlatastezka.cz 380 427 385 Př, Tv, Ch, Vko, Vkz
Korytárová Marie marie.korytarova@zlatastezka.cz AP
Kozakevičová Lenka lenka.kozakevicova@zlatastezka.cz M, Inf
Králová Lenka kralova@zlatastezka.cz 388 316 587 ŘŠ, D, DcNj
Křížová Jitka jitka.krizova@zlatastezka.cz 1. stupeň, Aj
Kunešová Andrea andrea.kunesova@zlatastezka.cz
Kuželová Lenka lenka.kuzelova@zlatastezka.cz AP
Ladýřová Martina ladyrova@zlatastezka.cz ZŘŠ, M
Le Guen Darina darina.leguen@zlatastezka.cz AP
Machovcová Stanislava stanislava.machovcova@zlatastezka.cz Aj, Hv, DcAj, Kaj
Malčáková Eva eva.malcakova@zlatastezka.cz 1. stupeň
Maťchová Andrea andrea.matchova@zlatastezka.cz Tv, Sv, Rp
Maunová Petra petra.maunova@zlatastezka.cz AP
Nepeřená Aneta aneta.neperena@zlatastezka.cz 1. stupeň, Aj
Nikodémová Petra petra.nikodemova@zlatastezka.cz Aj
Polická Kateřina katerina.policka@zlatastezka.cz 1. stupeň
Půbal Ondřej ondrej.pubal@zlatastezka.cz VP, D, Z
Ryndová Jitka jitka.ryndova@zlatastezka.cz 380 427 387 Aj, Nj, DcRj, DcNj, Vko
Slavíčková Hana hana.slavickova@zlatastezka.cz Aj, OMJ
Smolíková Alena alena.smolikova@zlatastezka.cz 380 427 384 Z, Vko, F, Pv, DcRj
Stejskalová Monika monika.stejskalova@zlatastezka.cz 1. stupeň
Strejčková Kamila kamila.strejckova@zlatastezka.cz 1. stupeň
Stuchelová Petra petra.stuchelova@zlatastezka.cz 607 037 904 ŠD
Šimečková Marie marie.simeckova@zlatastezka.cz Čj, Nj, DcNj, Rp
Šináklová Emilie emilie.sinaklova@zlatastezka.cz AP
Šlosková Natálie natalie.sloskova@zlatastezka.cz AP, ŠD
Šnajdrová Pavla snajdrova@zlatastezka.cz Čj, Vv, Vč
Štefankovičová Věra vera.stefankovicova@zlatastezka.cz 380 427 386 1. stupeň
Turková Olga olga.turkova@zlatastezka.cz Čj, Inf
Tůmová Denisa denisa.sloskova@zlatastezka.cz 607 037 916 AP, ŠD