Zobrazit navigaci

Výchovné poradenství a primární prevence


Individuální pomoc a konzultace

Výchovné poradenství

Mgr. Ondřej Půbal
Konzultační hodiny dle domluvy
E-mail: ondrej.pubal@zlatastezka.cz  


Primární prevence

Mgr. Kamila Strejčková
Konzultační hodiny dle domluvy
E-mail: kamila.strejckova@zlatastezka.cz 


Školní speciální pedagog

Mgr. Vladimíra Beranová
Konzultace na základě telefonické domluvy
Telefon: 388 310 301, 775 685 130
E-mail: vladimira.beranova@zlatastezka.cz


Logopedická prevence

Dětem s vadami řeči se věnuje logopedická asistentka Denisa Tůmová
E-mail: denisa.sloskova@zlatastezka.cz 


Spolupráce s oddělením sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Prachatice

Při škole pracuje výchovná komise, která pomáhá žákům i rodičům řešit závažné problémy ve školní práci. Na její činnosti se podílejí:

  • vedení ZŠ
  • výchovný poradce
  • preventistky primární prevence sociálně patologických jevů
  • třídní učitelky
  • sociální kurátorky MěÚ Prachatice