Zobrazit navigaci

Rekordy školy 2024

18.05.2024
O škole

Dne 17. května proběhla tradiční sportovní akce Rekordy školy, v rámci které žáci soutěžili v atletických disciplínách. Zpočátku to vypadalo, že se kvůli nepříznivému počasí bude muset zrušit, ale naštěstí se počasí umoudřilo a závody mohly proběhnout.

Všichni soutěžící byli připraveni podat ty nejlepší výkony a poměřit se se svými spolužáky. Síly mohli měřit ve třech disciplínách - běhu na 50 metrů, hodu kriketovým míčkem a skoku do dálky. Žáci čtvrtých a pátých tříd navíc absolvovali náročný běh na 600 metrů. Na všech stanovištích pomáhalo rozhodčím několik žáků z II. stupně a naše pozvání přijaly bývalé paní učitelky Braunová, Urbánková a Horáková.
Celou akci uvedla paní ředitelka spolu s místostarostou města Prachatice panem Kotrbou. Po jejich proslovu zahájilo program vystoupení kroužku Zumba dance.
Odměnou všem oceněným byla medaile s diplomem. Atleti z druhých až pátých tříd, kteří se umístili na prvním a druhém místě, budou reprezentovat naši školu na atletické sportovní soutěži. Velké díky patří všem, kteří se na této akci podíleli, a také všem zúčastněným sportovcům.

          Mgr. M. Karbusová, Mgr. A. Nepeřená