Zobrazit navigaci

Šesťáci ve větvích

08.09.2022
O škole

Letošní adaptační kurz šestých tříd proběhl v adrenalinovém duchu.

Nováčci z 2. stupně prokázali svou skutečně velkou odvahu, když se bez obav na lanech zavěsili do korun stromů. Ani stále sílící déšť neubral nic na jejich touze zdolat celou náročnou trasu. Netradiční dopoledne se neslo v duchu vzájemné spolupráce, kamarádského povzbuzování a dobré nálady.

Poté, co všichni stanuli na pevné zemi, se na sušickém náměstí odměnili zaslouženou zmrzlinou.

                                 Mgr. O. Turková, Mgr. E. Krejčová, D. Le Guen