Zobrazit navigaci

Učíme se venku 2024

09.05.2024
O škole

Když malé děti z prvního stupně a větší žáci druhého stupně spojí své síly, může to být pro všechny parádní zážitek.

Dnes jsme na naší škole uspořádali den plný společného učení venku, kde se děti různých věkových kategorií spojily, aby se vzájemně inspirovaly a učily se společně. Starší žáci z druhého stupně pro ty mladší připravili hravé a zábavné aktivity, které nejenže podporovaly jejich učení, ale také rozvíjely jejich dovednosti. Byla to skvělá příležitost pro starší děti projevit svou zodpovědnost a empatii, když se staraly o ty mladší a pomáhaly jim. Bylo vidět, že tato spolupráce posiluje pouta mezi žáky různých věkových skupin a vytváří příjemné prostředí vzájemného respektu a dobré školní klima.

  • 2.A + 7.A

Sedmáci si pro druháčky připravili šipkovanou, plnou všetečných otázek týkajících se první pomoci v přírodě, orientace na mapě a poznávání rostlin a živočichů. Příjemná procházka po Tankovce nás zavedla až k ZOO koutku u Feferských rybníčků, kde jsme společně posvačili, pohráli si a cestou zpět připravili šipkovanou druháčci pro své starší spolužáky. Celé dopoledne se neslo v klidné a pohodové atmosféře a všichni jsme si to skvěle užili.

         Mgr. Olga Turková, Mgr. Jitka Ryndová, Mgr. Klára Hromková, Olena Dushenko

  • 3.B + 8.B

Třídy 3.B a 8.B strávily spolu krásné dopoledne ve Štěpánčině parku. Osmáci si připravili 10 stanovišť zaměřených na sport, přírodovědu, matematiku, postřeh.

           Mgr. Kamila Strejčková, Mgr. Petra Jelínková

  • 1.A + 8.A

Osmáci si rozebrali mezi sebe prvňáky a utvořili tak netradiční dvojice. Trasa vedla na hřiště na Sadech a poté na louku pod Tankovkou. Po celé dopoledne si vzájemně povídali, hráli hry např. fotbal, hry s míčem, malovali křídami na chodník, skákali panáka, dělali si paletku z přírodnin a společně si zazpívali. Prvňáci ke starším spolužákům s respektem vzhlíželi a naopak osmáci si vyzkoušeli, jaké je to starat se o mladší děti a mohu říci, že se toho zhostili zodpovědně. Prvňáci už se těší, až se za nimi osmáci přijdou podívat do třídy.

      Mgr. Jana Ištoková, Mgr. Pavla Šnajdrová

  • 5.A + 5.B + 9.A

Žáci 9. A připravili zajímavé dopoledne pro své spolužáky z pátých tříd. Protože ve vlastivědě mluví o středověku a naše město je krásným příkladem, tak se všichni vydali na náměstí, aby se dozvěděli zajímavosti o historických domech. Nakonec vyplnili pracovní list.

  • 1.B + 7.B

Žáci 7.B si připravili pro své mladší spolužáky obrázkovou poznávačku stromů a pracovní listy o stromech. Nakonec si společně procvičili paměť u českých přísloví.

  • 3.A + 6.A

Nejprve jsme pod mikroskopem hledali v nálevu trepku velkou, pak jsme zamířili do tělocvičny, kde jsme učili mladší spolužáky olympijský taneček a poté jsme se přidali k deváťákům, abychom se dozvěděli nějaké zajímavosti z historie Prachatic.