Zobrazit navigaci

Modernizace elektroinstalace v zázemí pavilonu tělocvičny

Krajská dotace pro naši školu

Naše škola získala dotaci z Jihočeského kraje na modernizaci elektroinstalace v zázemí pavilonu tělocvičny ve výši 275 tis. korun, a to z dotačního programu Podpora infrastruktury, opatření Rekonstrukce a opravy zázemí sportovišť.
Vypsali jsme už také výběrové řízení a celkové náklady na tuto akci jsou 541 973,- Kč. Zbývající část ve výši 267 tis. korun zaplatí škola ze svých finančních prostředků. Akce bude realizována o letních prázdninách. Necháme vyměnit veškeré elektrické rozvody, zásuvky, osvětlení, rozvaděč a necháme vymalovat tyto prostory včetně nátěrů dveří.
Těší mě, že opravíme další prostory školy, které slouží jak našim žákům, tak v odpoledních hodinách také různým zájmovým skupinám z Prachatic.

                 Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy, 13.6.2023