Zobrazit navigaci

Projektový den ve škole

Ve středu 11. 12. proběhl pro sedmé třídy projektový den „Ptáci“ ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity. Žáci plnili mnoho různých úkolů, např. přiřazovali ptákům typ zobáku a s tím související potravu, dále přiřazovali nohy a stopy, třídili vhodné potraviny do krmítka. Nejzábavnější ale byly aktivity – pantomima. Měli ztvárnit např. námluvy, odlet do teplých krajin, stavění hnízda. U všech úkolů proběhla také společná kontrola a diskuze. Na závěr proběhlo zhodnocení projektu žáky i lektory. Všem se tento projekt moc líbil.

Velké díky patří panu Lukáši Rokosovi a jeho studentkám (PF JCU).

 Mgr. Fejglová Monika, Mgr. Sovová Martina