Zobrazit navigaci

Rekordy školy

Po dvouleté odmlce byly uspořádány „Rekordy školy“ ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 – lehkoatletické závody žáků I. stupně. 

Na sportovní aktivitu, kterou založily před více jak 25ti lety paní učitelky J. Urbánková a I. Pilečková, jsme navázali tradičními disciplínami - běh na 50 metrů, hod kriketovým míčkem, skok do dálky a běh na 600 metrů.

Ranní počasí vypadalo nepřejícně k připravovaným sportovním výkonům, ale nakonec se na závodníky usmálo i sluníčko. Závody byly zahájeny proslovem starosty města ing. Martin Malým a ředitelkou školy Mgr. Lenkou Královou. Všichni soutěžící (99 atletů) byli připraveni podat ty nejlepší výkony a poměřit se se svými spolužáky.

Na všech stanovištích pomáhalo rozhodčím čtrnáct žáků z deváté třídy a naše pozvání přijaly i bývalé paní učitelky Horáková, Pilečková a Urbánková. Hosty a zároveň rozhodčími na běhu byli pan Procházka a paní Tušerová.

Odměnou všem oceněným byla medaile a originální diplom, jehož grafickou podobu navrhl bývalý žák naší školy Jindřich Čejka. Lehkoatletické závody byly podpořeny i z projektu jihočeského kraje „Veřejně přístupné sportovní aktivity“, a to v částce 10 tisíc Kč.

Děkuji všem, kteří nám při závodech pomáhali a zajistili tak bezproblémové prostředí. Všechny disciplíny „Rekordů“ proběhly v duchu fair play a atleti, kteří se umístili na 1. a 2. místě, budou reprezentovat naši školu na okresní lehkoatletické olympiádě.

Na sportovní aktivitu, kterou založily před více jak 25ti lety paní učitelky J. Urbánková a I. Pilečková, jsme navázali tradičními disciplínami - běh na 50 metrů, hod kriketovým míčkem, skok do dálky a běh na 600 metrů.

Ranní počasí vypadalo nepřejícně k připravovaným sportovním výkonům, ale nakonec se na závodníky usmálo i sluníčko. Závody byly zahájeny proslovem starosty města ing. Martin Malým a ředitelkou školy Mgr. Lenkou Královou. Všichni soutěžící (99 atletů) byli připraveni podat ty nejlepší výkony a poměřit se se svými spolužáky.

Na všech stanovištích pomáhalo rozhodčím čtrnáct žáků z deváté třídy a naše pozvání přijaly i bývalé paní učitelky Horáková, Pilečková a Urbánková. Hosty a zároveň rozhodčími na běhu byli pan Procházka a paní Tušerová.

Odměnou všem oceněným byla medaile a originální diplom, jehož grafickou podobu navrhl bývalý žák naší školy Jindřich Čejka. Lehkoatletické závody byly podpořeny i z projektu jihočeského kraje „Veřejně přístupné sportovní aktivity“, a to v částce 10 tisíc Kč.

Děkuji všem, kteří nám při závodech pomáhali a zajistili tak bezproblémové prostředí. Všechny disciplíny „Rekordů“ proběhly v duchu fair play a atleti, kteří se umístili na 1. a 2. místě, budou reprezentovat naši školu na okresní lehkoatletické olympiádě.