Aktuality

51f165d33c9d80401600007b_budik.png
6.12.2016
Administrátor

Žáci naší školy, Zlatá stezka 240, jsou už desátým rokem zapojeni do projektu Adopce na dálku. Během tohoto období vystřídali ve své péči dva chlapce, oba ze Zambie. V současnosti je africkým spolužákem Patrick Mbonge. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
4.12.2016
Administrátor
img_6856

Ani mrazivý podvečer v úterý 29. 11. neodradil budoucí prvňáčky, aby přišli se svými rodiči zahájit adventní období na ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240. Budoucí školáci si zde mohli vytvořit za pomoci rodičů a paní učitelek vánoční ozdoby z hoblin, kterými pak ozdobili vánoční strom před školou. Zde také pokračoval další kulturní program. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
vvv7

V úterý 29. 11. proběhla vědomostní soutěž Vodňanský vědomostní víceboj. Účastníci byli žáci pátých i devátých tříd a celkem se v každé kategorii utkalo 10 týmů z celého okresu. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
28.11.2016
Administrátor

Informace o shromáždění oprávněných osob

  • dne 24.11. 2016 byli rodiče informováni o konání voleb do školské rady dne 12.1. 2017
  • volby se budou konat ve sborovně Základní školy Prachatice, Zlatá stezka 240 – formou tajného hlasování hlasovacími lístky, které voliči obdrží před volební místností dne 12.1. 2017 od 13.00 do 18.00hodin
  • účastníci shromáždění byli vyzváni k podání návrhů na členy školské rady do 2.12. 2016 – písemnou formou na vedení školy
  • listina kandidátů bude zveřejněna 16.12. 2016 na veřejném místě v prostorách školy

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
25.11.2016
Administrátor

V pondělí 14. listopadu absolvovali žáci šestého až osmého ročníku přednášku o významnám prachatickém rodákovi Janu Nepomuku Neumannovi, který byl v roce 1977 prohlášen papežem Pavlem VI. za svatého. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
img_6706

Prohlížet si poprvé v životě knihu, kterou si umím úplně celou přečíst, bývá vždy důležitým okamžikem v životě prvňáčka. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
24.11.2016
Administrátor
img_6589

Dne 18. 11 2016 se konal na naší škole Den otevřených dveří jako součást oslav 50. výročí otevření pavilonové části školy. Návštěvníci si mohli se žáky vyzkoušet zábavné vyučování. V učebně přírodopisu vytvářeli preparáty a pozorovali je pod mikroskopem. Na interaktivní tabuli formou kvízů poznávali nejrůznější živočichy. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
18.11.2016
Administrátor
20161114_134344

Dne 14.11. 2016 proběhlo v Národním domě v Prachaticích vyhlášení talentu okresu Prachatice 2016. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
10.11.2016
Administrátor
img_6539

V pátek 4. listopadu 2016 se konala jedna z největších akcí konané k 50. výročí školy od otevření pavilónové části, a to společenský večer v Národním domě, který byl moderován panem Kamilem Štěpánem. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
10.11.2016
Administrátor
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tento rok se opět konal branný den pro žáky šestých tříd, který organizovali lidé ze záchranného systému. Žáci 6. C byli rozděleni do dvou skupin. Děti stříleli vzduchovkou, házeli granátem na cíl, řešili otázky pomoci při úrazu a situace spojené s pravidly silničního provozu. Jedna skupina ve složení: Jan Pasák, Jiří Šíma, Petr Zenkl, Petr Žít, Antonín Dubský, Amélie Bajčíková, Lucie Mikešová a Adéla Karabášová se umístila na krásném 4. místě ze 17 skupin. Druhá se umístila v druhé desítce. Všem velmi gratulujeme. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png