Zobrazit navigaci

Modernizace přírodovědné učebny na Zlaté stezce

Název projektu:          Modernizace přírodovědné učebny na Zlaté stezce

Registrační číslo:      CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003831

Projekt je spolufinancován Evorpskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

Předkládaný projekt povede k pořízení nového vybavení a modernizaci odborné učebny přírodních věd na Základní škole Prachatice, Zlatá stezka 240. Hlavním motivem je zlepšit podmínky pro vzdělávání a zkvalitnit výuku přírodopisu aj. předmětů na základní škole s ohledem na nově pořizované moderní vybavení a technologie, které umožní žákům získat lepší dovednosti a znalosti pro uplatnění na trhu práce či v navazujícím studiu a učitelům moderní didaktické prostředky.

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy


Přírodovědné workshopy

V týdnu 26. - 30. září 2022 uskutečnila naše škola v rámci projektu IROP přírodovědné workshopy pro žáky ZŠ Národní a ZŠ Vodňanská.

Připravili jsme pro studenty 9 stanovišť, kde si mohli vyzkoušet naše nově pořízené pomůcky, jakými jsou nové mikroskopy, Albi tužky, laboratorní systém PASCO a plno přírodovědných her. Program probíhal v přírodovědné učebně i v nové venkovní učebně a jejím okolí. Jako odměnu za splnění úkolů jsme žákům představili naši největší novinku 3D brýle, které měly velký úspěch. Děkujeme všem za účast a nadšení při plnění úkolů.

Mgr. Petra Jelínková


Související projekty