Zobrazit navigaci

Zmodernizovaná přírodovědná učebna na Zlaté stezce

ZŠ Zlatá stezka dokončila na konci října projekt „Modernizace přírodovědné učebny na Zlaté stezce“, s registračním číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003831. Na tuto akci získala škola dotaci z IROPu z výzvy č. 47 – Infrastruktura základních škol ve výši přes 1,8 milionu korun, z čehož 1,7 mil korun byla dotace z EU a ze státního rozpočtu byla poskytnuta částka přes 100 tis korun. Škola se podílela kofinancujícím podílem ve výši přes 200 tis. korun. Celkové náklady byly přes 2 mil korun. Díky projektu byla vysázena i zeleň u běžecké dráhy v areálu školy.

„Z učebny máme s pedagogy velkou radost a věříme, že se bude líbit i žákům, na které se moc těšíme a doufáme, že se brzy vrátí i do těchto nových školních lavic.“

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy